Seniorkraft - tillsammans för ett hälsosamt åldrande

Testa olika aktiviteter på ett lustfyllt sätt under 15 veckor. Lär dig om kost, rörelse och andra viktiga delar för att behålla en god hälsa.

Kom och var med i Seniorkraft!

Seniorkraft är för dig som är 65 år och äldre, önskar mer social samvaro och vill förskjuta ohälsa.

Seniorkraft hålls nästa gång våren 2024. Datum för första träffen kommer att publiceras på den här sidan.

Tillsammans med andra seniorer får du en härlig gemenskap och testa olika aktiviteter på ett lustfyllt sätt under 15 veckor. Du får också lära dig om kost, rörelse och andra viktiga delar för att behålla en god hälsa.

Seniorkraft innehåller tre olika delar:

  • aktiviteter
  • hälsokoll
  • motiverande samtal.

Aktiviteter

En gång i veckan under femton veckor får du tillsammans med din grupp testa olika fysiska och sociala aktiviteter. Vid varje aktivitet bjuder vi på fika.

Hälsokoll

Som deltagare i Seniorkraft får du möjlighet att få mer kunskap om din hälsa och eventuellt upptäcka ohälsa.

Vid uppstart får du fylla i en enkät där du får svara på frågor om din hälsa. Du kallas även till vårdcentralen för att göra en hälsokoll bestående av olika tester. Resultatet från din hälsoenkät och hälsokollen bildar en personlig hälsoprofil. Den kan du ha som utgångspunkt för att bibehålla eller förbättra din hälsa.

I samband med avslutad omgång får du fylla i enkäten och genomföra hälsokollen en gång till. Det är ett sätt för dig som deltagare att se om du förändrat din psykiska och fysiska hälsa. Det är också ett sätt för oss att utvärdera insatsen.

Motiverande samtal (MI)

Varje deltagare erbjuds individuella motiverande samtal (MI) med en utbildad samtalsledare. Under samtalen diskuterar ni hur du kan förbättra dina levnadsvanor för en bättre hälsa.

Samtalen utgår ifrån dina svar i enkäten du besvarade vid uppstarten.

Kostnad

Deltagaravgiften är 300 kronor och täcker kostnaden för fikat som serveras vid varje aktivitet.

Du betalar 200 kronor i patientavgift för hälsokollen på vårdcentralen. Om du har högkostnadsskydd så är besöken på vårdcentralen gratis.

Alla deltagare får en gratis t-shirt.

Plats

Aktiviteterna hålls på olika platser i kommunen, till exempel idrottsplatser eller kommunens lokaler, både inomhus och utomhus.

Du som deltar ska kunna ta dig till dessa olika platser eller ta eget initiativ till samåkning med andra deltagare.

Ansökan

Låter Seniorkraft som något för dig? Ansök via något av följande sätt:

  • Fyll i talong på Capio vårdcentral Hallsberg på Långängsvägen 11

Vi som jobbar med Seniorkraft

Gruppledare: Annelie. Är med vid varje aktivitet, ordnar fika och har koll på de praktiska detaljerna om aktiviteterna.

Hälsotestare: Johanna. Utför hälsokollen på vårdcentralen.

Samtalsledare, motiverande samtal: Träffar du under MI-samtalen.

Samordnare: Kristin och Lisa. Samordnar Seniorkraft. Till exempel bokar de aktiviteter och tar hand om anmälningar.

Mer om projektet Seniorkraft

Seniorkraft genomförs under vårterminen i Hallsbergs kommun varje år. Det är en samverkan mellan kommun, vårdcentral, RF-SISU, Sydnärkes folkhälsoteam och lokala föreningar och verksamheter.

Kontakt

För frågor om Seniorkraft, kontakta Sydnärkes folkhälsoteam:

E-post: sydnarkesfolkhalsoteam@lekeberg.se

Telefon: 0585-487 00. Telefonnumret går till Lekebergs kommuns växel. De kopplar dig vidare till rätt person.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.