Demens och kognitiv sjukdom

Läs om demens och kognitiv sjukdom, minnesutredning, stöd till anhöriga, demensboenden, och dagverksamhet. Få kontaktuppgifter till demensvårdsutvecklaren.

Om demens och kognitiv sjukdom

Demens är ett samlingsbegrepp som inrymmer en rad olika sjukdomar. Gemensamt för dem är att det är hjärnans kognitiva funktioner som är påverkade.

Det finns både likheter och skillnader mellan de olika demenssjukdomarna och kognitiva sjukdomarna. Symptomen beror främst på vilken del av hjärnan som först drabbas. Hur sjukdomen påverkar personen är också individuellt.

Kognition

Kognition handlar om hjärnans funktioner för att ta emot, bearbeta, tolka och förmedla information från våra sinnen. Hur vi tänker och uppfattar omvärlden.

Om de kognitiva funktionerna är nedsatta påverkas till exempel kroppsuppfattning, minne, språk, tidsuppfattning och förmågan att lösa problem. Därför kan nedsatta kognitiva funktioner innebära svårigheter att hantera vardagssysslor som att komma i tid, laga mat och planera dagen. Många personer uttrycker det som: ”Jag får liksom inte ihop det längre”.

Lär dig mer om demens och kognitiva sjukdomar hos
Nationellt kompetenscentrum anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minnesutredning

Ängens minnesmottagning i Örebro är en öppen mottagning som ligger vid vårdcentralen i Ladugårdsängen. Hit kan du vända dig för en första kontakt om du är orolig för ditt eget eller någon annans minnesproblem.

Ängens minnesmottagning i Örebro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Demensvårdsutvecklare

Att få en demenssjukdom eller kognitiv sjukdom kan innebära många frågor för personen som drabbats men även för personens anhöriga. Kommunens demensvårdsutvecklare kan ge stöd och hjälp till dig med en demenssjukdom och dina anhöriga.

Du behöver inte vara inskriven i kommunens hemsjukvård och hemtjänst för att ta en kontakt med demensvårdsutvecklaren.

I demensvårdsutvecklarens arbetsuppgifter ingår att

 • Ger råd och vägledning till dig och dina anhöriga vid nydiagnostiserad
  demenssjukdom eller kognitiv sjukdom och även längre fram
  i sjukdomsprocessen.
 • Delta i Samordnad individuell plan (SIP) vid behov.
 • Svara på frågor om, ge råd, stöd och vägleda och GPS-larm.
 • Utveckla demensvården i Hallsbergs kommun.
 • Hålla kunskapsföreläsning, där det efterfrågas, i
  kommunen för att sprida kunskap och förebygga ohälsa
  samt främja uppsökande verksamhet.

Kontakta demensvårdsutvecklaren

Sara Ohlsson
Telefon: 0582-68 50 66
E-post: sara.olsson2@hallsberg.se

Stöd till dig som är anhörig

Som anhörig är du viktig och gör en betydelsefull insats, men ibland behöver också du få stöd.

Stöd till anhöriga Öppnas i nytt fönster.

Dagverksamhet

Läs om dagverksamhet Öppnas i nytt fönster.

Demensboenden

Boenden för dig med demens Öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.