Levnadsberättelse och personcentrerad omvårdnad

Läs om personcentrerat arbete inom äldreomsorgen.

Hallsbergs kommun tog 2023 beslut om att arbeta med levnadsberättelse som en grund i det personcentrerade arbetet inom äldreomsorgen.

Personcentrerad omvårdnad

Personcentrerad omvårdnad innebär att personen och inte sjukdomen sätts i fokus. I den personcentrerade vården och omsorgen uppmuntras personen, ibland tillsammans med anhöriga, att berätta som sig själv och sitt liv för att underlätta förståelsen för personens livsmönster, värderingar och preferenser. Detta kan dokumenteras i form av en levnadsberättelse.

Levnadsberättelsen

En levnadsberättelse är ett skriftligt dokument som ligger till grund för den personcentrerade vården och omsorgen.

Informationen i levnadsberättelsen ger en god bild av vem personen är och har varit. Detta ger vård- och omsorgspersonalen en möjlighet att inta personens perspektiv. Det kan till exempel ge en ökad förståelse för hur en person med demenssjukdom kan tänkas uppfatta världen och den specifika situationen. Detta kan i sin tur vara till hjälp i bemötandet.

All personal som arbetar inom vården och omsorgen, har tystnadsplikt och den gäller självklart även för levnadsberättelsen.

Levnadsberättelse som ifyllbar pdf Pdf, 192.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.