E-tillsyn

Läs om vad e-tillsyn är, hur det går till och hur du ansöker om att få det.

E- tillsyn passar dig som framför allt behöver tillsyn nattetid. Kanske blir du lätt störd eller känner dig otrygg om någon kommer in i din bostad.

Personalen på kommunens hemtjänst använder en kamera för att titta till dig istället för att besöka din bostad på natten.

Så fungerar det

En kamera monteras i din bostad. Kameran kopplas till en surfplatta hos hemtjänsten. Personalen kan då göra ett e-tillsynsbesök med surfplattan. Det fungerar oavsett var personalen befinner sig.

Kameran med tillbehör tillhör kommunen. Den tas bort när du inte vill ha tjänsten längre.

Säkerhet

Personalen loggar in i systemet med så kallad tvåfaktorsinloggning. Det ger en hög säkerhet och betyder att ingen obehörig kan använda kameran.

All tillsyn loggas. Det går att se vem som gjort tillsynen och när.

Kameran spelar inte in. Den sparar inte heller några bilder.

Överföringen till surfplattan är krypterad, det betyder att det inte går att hacka sig in i systemet.

Dokumentation och åtgärdsplan

När vi kommit överens med dig om e-tillsyn dokumenterar vi det.

Vi dokumenterar också vid vilka tider du ska få e-tillsynsbesök. Det görs på en så kallad medgivandeblankett. Kameran kan bara användas av personalen på de tider som ni har kommit överens om. 

Vi gör också en åtgärdsplan. I den står det vad personalen ska göra om allt inte verkar vara som det ska när de gör e-tillsynen.

Avgifter

Avgiften för e-tillsyn är samma som för tillsyn med personligt besök i din bostad. Tjänsten ingår i maxtaxan.

Ansök om e-tillsyn

Du ansöker om e-tillsyn genom att kontakta biståndshandläggare.

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.