Bostadsanpassning

Ansök om bidrag för bostadsanpassning. Se vilka anpassningar du kan få bidrag för.

Vem som kan få bostadsanpassning

För att kunna ansöka om bostadsanpassning ska du ha en bestående funktionsnedsättning.

Anpassningar du kan söka bidrag för

Du kan söka bidrag för anpassning av fasta funktioner i din bostad och i anslutning till den. Fasta funktioner är sådant som du normalt inte tar med när du flyttar.

Exempel på vanliga anpassningar inomhus är att

  • ta bort trösklar
  • montera stödhandtag
  • ordna en duschplats istället för badkar
  • bredda dörröppningar
  • anpassa köket.

Exempel på anpassningar utomhus är

  • ramper
  • ledstänger
  • hissar
  • automatiska dörröppnare.

Ansök om bostadsanpassning

Ta kontakt med arbetsterapeuten i ditt område. Om du är osäker på vilket område du tillhör, kan du kontakta handläggaren eller kommunens kontaktcenter.

Du ansöker med en blankett. Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Ansökan om bostadsanpassning Pdf, 310.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta arbetsterapeuterna

Öster
Telefon: 0582-68 60 47
Söder
Telefon: 0582-68 60 50
Norr
Telefon: 0582-68 54 62

Nord-syd
Telefon: 0582-68 60 50

Väster
Telefon: 0582-68 64 43

Kontakta handläggaren

Ewa-Karin Skagerlind
Telefon: 0582-68 51 84
E-post: ewa-karin.skagerlind@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.