Bostadsanpassning

Ansök om bidrag till bostadsanpassning. Se vilka anpassningar du kan få bidrag för.

Anpassningar du kan söka bidrag för

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bidrag för anpassning av fasta funktioner i din bostad och i anslutning till den. Fasta funktioner är sådant som du normalt inte tar med när du flyttar.

Exempel på vanliga anpassningar inomhus är att

  • ta bort trösklar
  • montera stödhandtag
  • ordna en duschplats istället för badkar
  • bredda dörröppningar
  • att anpassa köket.

Exempel på anpassningar utomhus är

  • ramper
  • ledstänger
  • hissar
  • automatiska dörröppnare.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i blanketten för ansökan om bostadsanpassning. Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Ta kontakt med arbetsterapeuten i ditt område. Om du är osäker på vilket område du tillhör, kan du ringa Ewa-Karin Skagerlind eller kommunens kontaktcenter.

Kontakt, arbetsterapeuter

Öster
Telefon: 0582-68 60 47

Söder
Telefon: 0582-68 50 80 / 0582-68 60 50

Norr
Telefon: 0582-68 54 62 / 0582-68 53 82

Väster
Telefon: 0582-68 64 43

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidragPDF

Kontakt

Ewa-Karin Skagerlind, handläggare

Telefon: 0582-68 51 84

E-post: ewa-karin.skagerlind@hallsberg.se