Kommunala pensionärsrådet, KPR

Se vad rådet gör och vilka som ingår i det. Läs rådets mötesprotokoll.

I det rådgivande organet kommunala pensionärsrådet träffas pensionärernas organisationer och social- och arbetsmarknadsnämnden för samråd och ömsesidig information vad gäller planering för insatser för äldre.

Syftet med rådet är att

  • få insyn i frågor som gäller äldre
  • verka för att pensionärers frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • initiera nya pensionärsfrågor i nämnden
  • vara ett referens- och remissorgan vad gäller planerade förändringar som kan få betydelse för äldre i kommunen.

KPR sammanträder två gånger per termin.

Ordförande i KPR är Veronica Wallgren, social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Organet består av representanter för pensionärsorganisationerna som finns i kommunen:

SKPF Pensionärernalänk till annan webbplats

PRO Hallsberglänk till annan webbplats

SPF Hallsberglänk till annan webbplats