Kommunala pensionärsrådet, KPR

Se vad rådet gör och vilka organisationer som ingår i det. Läs rådets mötesprotokoll.

I det rådgivande organet kommunala pensionärsrådet träffas pensionärernas organisationer och social- och arbetsmarknadsnämnden. Rådet har samråd och ömsesidig information vad gäller planering av insatser för äldre.

Syftet med rådet är att

  • få insyn i frågor som gäller äldre
  • verka för att pensionärers frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • initiera nya pensionärsfrågor i nämnden
  • vara ett referens- och remissorgan vad gäller planerade förändringar som kan få betydelse för äldre i kommunen.

KPR sammanträder två gånger per termin.

Ordförande i KPR är Siw Lunander, social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Organet består av representanter för pensionärsorganisationerna som finns i kommunen:

SKPF Pensionärerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PRO: samlingsgrupp Hallsberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SPF Hallsberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SPF Sköllersta-Pålsboda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.