Kommunala pensionärsrådet, KPR

Se vad rådet gör och vilka organisationer som ingår i det. Läs rådets mötesprotokoll.

I det rådgivande organet kommunala pensionärsrådet träffas pensionärernas organisationer och social- och arbetsmarknadsnämnden för samråd och ömsesidig information vad gäller planering för insatser för äldre.

Syftet med rådet är att

  • få insyn i frågor som gäller äldre
  • verka för att pensionärers frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • initiera nya pensionärsfrågor i nämnden
  • vara ett referens- och remissorgan vad gäller planerade förändringar som kan få betydelse för äldre i kommunen.

KPR sammanträder två gånger per termin.

Ordförande i KPR är Veronica Wallgren, social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Organet består av representanter för pensionärsorganisationerna som finns i kommunen:

SKPF Pensionärerna Länk till annan webbplats.

PRO Hallsberg Länk till annan webbplats.

SPF Hallsberg Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.