Hjälpmedel och rehabilitering

Ansök om rehabilitering och hjälpmedel.

Utifrån miljö, behov och vilja formas en individuell rehabilitering med målsättningar för dig.

Vid behov samarbetar arbetsterapeuter tillsammans med sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och undersköterskor.

Ansök

Du ansöker om hjälp genom att ta kontakt med arbetsterapeuten i ditt område.

Om du är osäker på vilket område du tillhör, kan du kontakta kommunens kontaktcenter som kopplar dig till rätt person. 

Kontakt arbetsterapeuter

Öster

Telefon: 0582-68 60 47

Söder

Telefon: 0582-68 50 80 / 0582-68 60 50

Norr

Telefon: 0582-68 54 62 / 0582-68 53 82

Väster

Telefon: 0582-68 64 43