Hallsbergs kommun

 • Stöd och omsorg

  Äldreomsorg, funktionsnedsättning, försörjningsstöd, stöd till familj, vigsel och begravning, integration med mera.

 • Skola och förskola

  Läsårstider, matsedel, regler och avgifter, skolskjuts, elevhälsa, vuxenutbildningar med mera.

 • Kultur och fritid

  Alléhallens simhall och gym, bibliotek, evenemang, aktiviteter, kultur, föreningsliv, lokalbokning med mera.

 • Boende och trafik

  Bygglov, avfall och återvinning, felanmälan, lediga tomter och tomtkö, gata och park, vatten och avlopp, detaljplaner med mera.

 • Arbete och näringsliv

  Lediga jobb, feriearbete, driva företag, tillstånd och regler, leverera till kommunen med mera.

 • Organisation och styrning

  Kommunens organisation, protokoll och mötestider, anslagstavla, säkerhet med mera.