Artikeln publicerades 18 april 2024

Det gäller för eldning av trädgårdsavfall – elda med hänsyn

Om du bor i ett område med detaljplan får du bara elda trädgårdsavfall under vecka 16 och 17. Tänk på att alltid elda med hänsyn till andra människor och miljön.

På grund av EU:s nya avfallsförordning har kommunen fått många frågor om vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall på den egna tomten och anordning av majbrasa.

Detta gäller nu

Trädgårdsavfall

I Hallsbergs kommun är eldning av trädgårdsavfall reglerat i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Länk till annan webbplats..

Just nu är det bestämmelserna i den föreskriften som gäller.

Det innebär att du som bor i ett område med detaljplan bara får elda trädgårdsavfall under vecka 16 och vecka 17. Avfallet måste vara torrt.

I kommunkartan kan du se om det finns en detaljplan för området där du bor.

Se detaljplaner i Hallsbergs kommunkarta Länk till annan webbplats.

Majbrasa

Om du ska anordna en majbrasa kan du behöva tillstånd från polisen. Du hittar mer information hos Nerikes brandkår och Polisen.

Sök tillstånd – Information på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Om valborgsmässoeldar (majbrasor) på Nerikes brandkårs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De lokala föreskrifterna kommer att ses över

Under hösten kommer kommunen att se över och uppdatera bestämmelserna om eldning av trädgårdsavfall och majbrasor i de lokala föreskrifterna. Fram till dess är de befintliga föreskrifterna som gäller.

Elda alltid med hänsyn

Vid förbränning av trädgårdsavfall och ved bildas flera luftföroreningar som är hälsofarliga för människor att andas in. Småskalig förbränning av ved och pellets är en relativt stor källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar i Sverige. Föroreningarna kan leda till problem i andningsvägarna och hjärt-kärlsystemet och kan vara cancerframkallande . Barn och äldre är särskilt känsliga för luftföroreningar, men också astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Kommunen har också föreskrifter för vad som gäller om du eldar med ved inomhus. De säger bland annat att du ska elda så att du inte stör andra, att veden ska vara torr och att du inte får elda annat avfall, som plast, målat virke, tryckimpregnerat virke eller spånskivor.

Bakgrund

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. Trädgårdsavfall, som växtdelar, gräsklipp, löv och grenar, räknas som bioavfall.

De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som säger att avfallet ska materialåtervinnas. Det betyder att det inte är tillåtet att elda upp det. Kommuner kan dock besluta om undantag från förbudet.

Du kan läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats:

Naturvårdsverkets information om de nya bestämmelserna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: miljoenheten@kumla.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.