Förvaltningar

Se kommunens förvaltningar och deras ansvarsområden.

Bildningsförvaltningen

Ansvarsområden

Bildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, förskoleklass, grundskola, och kultur- och fritidsfrågor.

Styrande nämnd

Bildningsförvaltningen styrs av bildningsnämnden

Förvaltningschef

Fredrik Nordvall
Telefon: 0582-68 53 40
fredrik.nordvall@edu.hallsberg.se

Kontakt

Telefon: 0582-68 50 00 (kommunens växel)
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Drift- och serviceförvaltningen

Ansvarsområden

Drift- och serviceförvaltningen svarar för handläggning av frågor som hör samman med nämndens ansvar för miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn, Agenda 21, bygglov, rivningslov, marklov, bostadsanpassning, OVK, energi- och klimatrådgivning, energideklaration och trafiksäkerhet i kommunen.

Förvaltningen ansvarar även för den löpande driften och underhållet av kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar, parker och offentliga platser, samt kommunens städ- och måltidsverksamhet.

Drift- och serviceförvaltningen svarar också för kommunens vatten- och avloppsreningsverksamhet. Dessa verksamheter är avgiftsfinansierade.

Styrande nämnd

Drift- och serviceförvaltningen styrs av drift- och servicenämnden

Förvaltningschef

Clas-Göran Classon
Telefon: 0582-68 51 77
E-post: clas-goran.classon@hallsberg.se

Kontakt

Telefon: 0582-68 50 00 (kommunens växel)
E-post: dos@hallsberg.se

Kommunstyrelseförvaltningen

Ansvarsområden

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar bland annat för ärendeberedningen till

  • kommunstyrelsen
  • kommunfullmäktige
  • valnämnden
  • taxe- och avgiftsnämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen bistår också revisionen och har hand om frågor som rör personal, ekonomi, näringsliv och fysisk planering.

Kommunstyrelseförvaltningen styrs av kommunstyrelsen

Förvaltningschef

Lena Fagerlund, kommundirektör
Telefon: 0582-68 50 00
lena.fagerlund@hallsberg.se

Kontakt

Telefon: 0582-68 50 00 (kommunens växel)
E-post: kommun@hallsberg.se

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ansvarsområden

Ansvarar för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg.

Styrande nämnd

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen styrs av social- och arbetsmarknadsnämnden.

Förvaltningschef

Jaana Jansson
Telefon: 0582-68 50 00
E-post: jaana.jansson@hallsberg.se

Kontakt

Telefon: 0582-68 50 00 (kommunens växel)

E-post: socialforvaltning@hallsberg.se