Förvaltningar

Se kommunens förvaltningar och deras ansvarsområden.

Bildningsförvaltningen

Ansvarsområden

Bildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, förskoleklass, grundskola, och kultur- och fritidsfrågor.

Styrande nämnd

Bildningsförvaltningen styrs av bildningsnämnden

Förvaltningschef

Fredrik Nordvall
Telefon: 0582-68 53 40
fredrik.nordvall@edu.hallsberg.se

Kontakt

Telefon: 0582-68 50 00 (kommunens växel)
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Drift- och serviceförvaltningen

Ansvarsområden

Drift- och serviceförvaltningen svarar för handläggning av frågor som hör samman med nämndens ansvar för miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn, Agenda 21, bygglov, rivningslov, marklov, bostadsanpassning, OVK, energi- och klimatrådgivning, energideklaration och trafiksäkerhet i kommunen.

Förvaltningen ansvarar även för den löpande driften och underhållet av kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar, parker och offentliga platser, samt kommunens städ- och måltidsverksamhet.

Drift- och serviceförvaltningen svarar också för kommunens vatten- och avloppsreningsverksamhet. Dessa verksamheter är avgiftsfinansierade.

Styrande nämnd

Drift- och serviceförvaltningen styrs av drift- och servicenämnden

Förvaltningschef

Clas-Göran Classon
Telefon: 0582-68 51 77
E-post: clas-goran.classon@hallsberg.se

Kontakt

Telefon: 0582-68 50 00 (kommunens växel)
E-post: dos@hallsberg.se

Kommunstyrelseförvaltningen

Ansvarsområden

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar bland annat för ärendeberedning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, bistår valnämnden och revisorerna och har hand om frågor som rör personal, ekonomi, näringsliv och fysisk planering.

Kommunstyrelseförvaltningen styrs av kommunstyrelsen

Förvaltningschef

Lena Fagerlund, kommundirektör
Telefon: 0582-68 50 00
lena.fagerlund@hallsberg.se

Kontakt

Telefon: 0582-68 50 00 (kommunens växel)
E-post: kommun@hallsberg.se

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ansvarsområden

Ansvarar för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg.

Styrande nämnd

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen styrs av social- och arbetsmarknadsnämnden.

Förvaltningschef

Jaana Jansson
Telefon: 0582-68 50 00
E-post: jaana.jansson@hallsberg.se

Kontakt

Telefon: 0582-68 50 00 (kommunens växel)

E-post: socialforvaltning@hallsberg.se