Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Social- och arbetsmarknadsnämnden utför kommunens uppdrag enligt lagstiftning och de uppdrag som kommunfullmäktige beslutar och som ingår i nämndens verksamhetsområde.

Ansvarsområden

 • Äldreomsorg.
 • Individ- och familjeomsorg.
 • Kommunala arbetsmarknadsfrågor.
 • Integrationsfrågor.
 • Tillstånd för serveringstillstånd, folköl och tobak.
 • Stöd och service enligt LSS.

Nämnden utgår från följande lagar i sitt arbete:

 • Socialtjänstlagen (SoL).
 • Lagen om vård av unga (LVU).
 • Lagen om vård av missbrukare (LVM).
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Alkohollagen.
 • Tobakslagen.
 • Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Beredningsutskottet

Beredningsutskottet förbereder ärenden som sedan tas upp i nämnden och är inte ett beslutande utskott.

Individutskottet

Individutskottet ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör barn och ungdomar samt placering av barn, ungdomar och vuxna.

Stödjande förvaltning

Social- och arbetsmarknadsnämnden stöds av social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande

Ordförande: Siw Lunander (S)

Förste vice ordförande: Peter Hörlin (S)

Andre vice ordförande: Ann-Christine Appelqvist (M)

Ledamöter

Ingegerd Svahn Karlsson (S)

Ulf Ström (S)

Conny Larsson (S)

Inger Hellqvist (C)

Olle Isacsson (M)

Peter Tillman (V)

Jimmy Olsson (SD)

Viktoria Svanberg (SD)

Ersättare

Tomas Wetterberg (S)

Lotta Öhlund (S)

Moe Ahmad Fadhel (S)

Ingrid Grahn (L)

Barbro Lycketeg (C)

Ingela Hagenfors (KD)

Helén Svensson (MP)

Gustav Strömberg (M)

Göril Thyresson (V)

Johnny Ring (SD)

Dan Fredriksson (SD)

Individutskottet

Ordförande

Ordförande: Siw Lunander (S)

Peter Hörlin (S), förste vice ordförande

Ann-Christine Appelqvist (M), andre vice ordförande

Ledamöter

Ingrid Grahn (L)

Jimmy Olsson (SD)

Kallelser

2024

2023

2022

2021

2020

Protokoll

2024

2023

2022

2021

2020

Sammanträdestider 2024

Februari

7 februari, klockan 13.00

Mars

20 mars, klockan 13.00

April

24 april, klockan 13.00

Maj

22 maj, klockan 13.00

Juni

19 juni, klockan 13.00

September

18 september, klockan 13.00

Oktober

16 oktober, klockan 13.00

November

20 november, klockan 13.00

December

18 december, klockan 13.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.