Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Social- och arbetsmarknadsnämnden utför kommunens uppdrag enligt lagstiftning och de uppdrag som kommunfullmäktige beslutar och som ingår i nämndens verksamhetsområde.

Ansvarsområden

 • Äldreomsorg.
 • Individ- och familjeomsorg.
 • Kommunala arbetsmarknadsfrågor.
 • Integrationsfrågor.
 • Tillstånd för serveringstillstånd, folköl och tobak.
 • Stöd och service enligt LSS.

Nämnden utgår från följande lagar i sitt arbete:

 • Socialtjänstlagen (SoL).
 • Lagen om vård av unga (LVU).
 • Lagen om vård av missbrukare (LVM).
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Alkohollagen.
 • Tobakslagen.
 • Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Beredningsutskottet

Beredningsutskottet förbereder ärenden som sedan tas upp i nämnden och är inte ett beslutande utskott.

Individutskottet

Individutskottet ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör barn och ungdomar samt placering av barn, ungdomar och vuxna.

Stödjande förvaltning

Social- och arbetsmarknadsnämnden stöds av social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande

Conny Larsson (S), ordförande
Peter Hörlin (S), förste vice ordförande
Olle Isacsson (M), andre vice ordförande

Ledamöter

Ingegerd Svahn Karlsson (S)

Robert Topalian (S)

Ulf Ström (S)

Inger Hellqvist (C)

Ann-Christine Appelqvist (M)

Ingela Hagenfors (KD)

Jimmy Olsson (SD)

Jane Svedhjelm (PO)

Ersättare

Peter Björk (S)

Kerstin Larsson (S)

Monica Spennare (S)

Örjan Åberg (S)

Sören Pettersson (V)

Barbro Lycketeg (C)

Anna Eriksson (C)

Mathias Olsson (M)

Ingrid Grahn (L)

Dan Fredriksson (SD)

Viktoria Svanberg (SD)

Individ-utskottet

Ordförande

Conny Larsson (S), ordförande

Peter Hörlin (S), förste vice ordförande

Olle Isacsson (M), andre vice ordförande

Ledamöter

Ingrid Grahn (L)

Jimmy Olsson (SD)

Ersättare

Ulf Ström (S)

Inger Hellqvist (C)

Protokoll

2022

Ingen information tillgänglig

2021

2020

2019

2018

Kallelser

2022

2021

2020

2019

2018

Sammanträdestider 2022

Februari

23 februari, klockan 13.00

Mars

23 mars, klockan 13.00

April

27 april, klockan 13.00

Maj

25 maj, klockan 13.00

Juni

22 juni, klockan 13.00

September

28 september, klockan 13.00

Oktober

26 oktober, klockan 13.00

November

23 november, klockan 13.00

December

21 december, klockan 13.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.