Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Social- och arbetsmarknadsnämnden utför kommunens uppdrag enligt lagstiftning och de uppdrag som kommunfullmäktige beslutar och som ingår i nämndens verksamhetsområde.

Ansvarsområden

 • Äldreomsorg.
 • Individ- och familjeomsorg.
 • Kommunala arbetsmarknadsfrågor.
 • Integrationsfrågor.
 • Tillstånd för serveringstillstånd, folköl och tobak.
 • Stöd och service enligt LSS.

Nämnden utgår från följande lagar i sitt arbete:

 • Socialtjänstlagen (SoL).
 • Lagen om vård av unga (LVU).
 • Lagen om vård av missbrukare (LVM).
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Alkohollagen.
 • Tobakslagen.
 • Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Beredningsutskottet

Beredningsutskottet förbereder ärenden som sedan tas upp i nämnden och är inte ett beslutande utskott.

Individutskottet

Individutskottet ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör barn och ungdomar samt placering av barn, ungdomar och vuxna.

Stödjande förvaltning

Social- och arbetsmarknadsnämnden stöds av social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande

Ordförande: Siw Lunander (S)

Förste vice ordförande: Peter Hörlin (S)

Andre vice ordförande: Ann-Christine Appelqvist (M)

Ledamöter

Ingegerd Svahn Karlsson (S)

Ulf Ström (S)

Conny Larsson (S)

Inger Hellqvist (C)

Ingemar Hallberg (M)

Peter Tillman (V)

Jimmy Olsson (SD)

Dan Fredriksson (SD)

Ersättare

Tomas Wetterberg (S)

Lotta Öhlund (S)

Moe Ahmad Fadhel (S)

Ingrid Grahn (L)

Barbro Lycketeg (C)

Ingela Hagenfors (KD)

Helén Svensson (MP)

Olle Isacsson (M)

Göril Thyresson (V)

Viktoria Svanberg (SD)

Johnny Ring (SD)

Individutskottet

Ordförande

Ordförande: Siw Lunander (S)

Peter Hörlin (S), förste vice ordförande

Ann-Christine Appelqvist (M), andre vice ordförande

Ledamöter

Ingrid Grahn (L)

Jimmy Olsson (SD)

Protokoll

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Kallelser

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Sammanträdestider

2023

Januari

4 januari, klockan 13.00

Februari

22 februari, klockan 13.00

Mars

22 mars, klockan 13.00

April

26 april, klockan 13.00

Maj

24 maj, klockan 13.00

Juni

21 juni, klockan 13.00

September

27 september, klockan 13.00

Oktober

25 oktober, klockan 13.00

November

22 november, klockan 13.00

December

20 december, klockan 13.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.