Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Social- och arbetsmarknadsnämnden utför kommunens uppdrag enligt lagstiftning och de uppdrag som kommunfullmäktige beslutar och som ingår i nämndens verksamhetsområde.

Ansvarsområden

 • Äldreomsorg.
 • Individ- och familjeomsorg.
 • Kommunala arbetsmarknadsfrågor.
 • Integrationsfrågor.
 • Tillstånd för serveringstillstånd, folköl och tobak.
 • Stöd och service enligt LSS.

Nämnden utgår från följande lagar i sitt arbete:

 • Socialtjänstlagen (SoL).
 • Lagen om vård av unga (LVU).
 • Lagen om vård av missbrukare (LVM).
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Alkohollagen.
 • Tobakslagen.
 • Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Beredningsutskottet

Beredningsutskottet förbereder ärenden som sedan tas upp i nämnden och är inte ett beslutande utskott.

Individutskottet

Individutskottet ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör barn och ungdomar samt placering av barn, ungdomar och vuxna.

Stödjande förvaltning

Social- och arbetsmarknadsnämnden stöds av social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Veronica Wallgren (S), ordförande
Peter Hörlin (S), förste vice ordförande
Olle Isacsson (M), andre vice ordförande

Ledamöter
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Robert Topalian (S)
Ulf Ström (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (SD)

Ersättare
Peter Björk (S)
Kerstin Larsson (S)
Monica Spennare (S)
Örjan Åberg (S)
Sören Pettersson (V)
Filip Lindvall (C)
Anna Eriksson (C)
Mathias Olsson (M)
Ingrid Grahn (L)
Dan Fredriksson (SD)
Viktoria Svanberg (SD)

Individ-utskottet

Veronica Wallgren (S), ordförande
Peter Hörlin (S), förste vice ordförande
Olle Isacsson (M), andre vice ordförande

Ledamöter
Ingrid Grahn (L)
Jimmy Olsson (SD)

Ersättare
Ulf Ström (S)
Inger Hellqvist (C)

Protokoll

2021

2020

2019

2018

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Kallelser

2021

2020

2019

2018

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Sammanträdestider

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden 2021

Månad

Datum

Tid

Februari

16

13.00

Mars

24

13.00

April

28

13.00

Maj

26

13.00

Juni

23

13.00

September

22

13.00

Oktober

20

13.00

November

24

13.00

December

22

13.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.