Bildningsnämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Ansvarsområden

Bildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, förskoleklass, grundskola, och kultur- och fritidsfrågor.

Inom bildningsnämnden finns också ett kultur- och fritidsutskott.

Gymnasieskolan tillhör inte bildningsnämndens ansvarsområde. För denna skolform ansvarar Sydnärkes utbildningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har en egen direktion och förvaltning.

Stödjande förvaltning

Bildningsnämnden stöds av bildningsförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Bildningsnämnden

Ordförande

Ordförande: Ola Ström (S)

Förste vice ordförande: Theres Andersson (S)

Andre vice ordförande: Andreas Tranderyd (MP)

Ledamöter

Oscar Lundqvist (SD)

Christel Forsberg (S)

Joakim Hedelind (S)

Malin Karlsson (M)

Ulrika Björklund (C)

Ebba Leandersson (SD)

Karl Fröberg (C)

Annika Svensson (M)

Ersättare

Anders Sigurdsson (S)

Aminato Bello (S)

Anderas Jönsson (S)

Jessica Erichsen (S)

Conny Hjärtedahl (S)

Örjan Åberg (S)

John Rudin Björlin (M)

Sören Pettersson (V)

Helén Svensson (MP)

Viktoria Svanberg (SD)

Mattias Vikingsvärd (SD)

Kultur- och fritidsutskottet

Ordförande

Ordförande: Ola Ström (S)

Förste vice ordförande: Theres Andersson (S)

Andre vice ordförande: Andreas Tranderyd (MP)

Ledamöter

Oscar Lundqvist (SD)

Karl Fröberg (C)

Bildningsnämnden - kallelser

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Bildningsnämnden - protokoll

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Kultur- och fritidsutskottet - kallelser

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Kultur- och fritidsutskottet - protokoll

Bildningsnämndens sammanträdestider 2023

Januari

31 januari 08.30

Februari

28 februari, klockan 08.30

Mars

28 mars, klockan 08.30 - heldag

Maj

9 maj, klockan 08.30

Juni

13 juni, klockan 08.30

Augusti

29 augusti, klockan 08.30

Oktober

3 oktober, klockan 08.30

24 oktober, klockan 08.30

November

21 november, klockan 08.30 - heldag

December

19 december, klockan 08.30

Kultur- och fritidsutskottets sammanträdestider 2023

Mars

7 mars, klockan 14.30

Maj

16 maj, klockan 14.30

September

12 september, klockan 14.30

November

14 november, klockan 14.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.