Bildningsnämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Ansvarsområden

Bildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, förskoleklass, grundskola, och kultur- och fritidsfrågor.

Inom bildningsnämnden finns också ett kultur- och fritidsutskott.

Gymnasieskolan tillhör inte bildningsnämndens ansvarsområde. För denna skolform ansvarar Sydnärkes utbildningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har en egen direktion och förvaltning.

Stödjande förvaltning

Bildningsnämnden stöds av bildningsförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Bildningsnämnden

Ordförande

Ordförande: Ola Ström (S)

Förste vice ordförande: Theres Andersson (S)

Andre vice ordförande: Andreas Tranderyd (MP)

Ledamöter

Oscar Lundqvist (SD)

Christel Forsberg (S)

Joakim Hedelind (S)

Malin Karlsson (M)

Ulrika Björklund (C)

Ebba Leandersson (SD)

Jonas Andersson (C)

Annika Svensson (M)

Ersättare

Anders Sigurdsson (S)

Aminato Bello (S)

Anderas Jönsson (S)

Kristin Zetterlind (S)

Conny Hjärtedahl (S)

Alexander Cederlöv (KD)

Rick Andersson (M)

Sören Pettersson (V)

Helén Svensson (MP)

Viktoria Svanberg (SD)

Mattias Vikingsvärd (SD)

Kultur- och fritidsutskottet

Ordförande

Ordförande: Ola Ström (S)

Förste vice ordförande: Theres Andersson (S)

Andre vice ordförande: Andreas Tranderyd (MP)

Ledamöter

Oscar Lundqvist (SD)

Ulrika Björklund (C)

Bildningsnämnden - kallelser

2024

2023

2022

2021

2020

Bildningsnämnden - protokoll

2024

2023

2022

2021

2020

Kultur- och fritidsutskottet - kallelser

2024

Ingen information tillgänglig

2023

2022

2021

2020

Kultur- och fritidsutskottet - protokoll

Bildningsnämndens sammanträdestider

Januari

30 januari 08.30

Februari

27 februari, klockan 13.00

April

16 april, heldag

Maj

14 maj, klockan 08.30

Juni

11 juni, klockan 08.30

Augusti

27 augusti, klockan 08.30

Oktober

1 oktober, klockan 08.30

22 oktober, klockan 08.30

November

19 november, heldag

December

17 december, klockan 08.30

Kultur- och fritidsutskottets sammanträdestider

Mars

12 mars, klockan 14.30

Maj

21 maj, klockan 14.30

September

10 september, klockan 14.30

November

12 november, klockan 14.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.