Bildningsnämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Ansvarsområden

Bildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, förskoleklass, grundskola, och kultur- och fritidsfrågor.

Inom bildningsnämnden finns också ett kultur- och fritidsutskott.

Gymnasieskolan tillhör inte bildningsnämndens ansvarsområde. För denna skolform ansvarar Sydnärkes utbildningsförbundlänk till annan webbplats som har en egen direktion och förvaltning.

Stödjande förvaltning

Bildningsnämnden stöds av bildningsförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Bildningsnämnden

Siw Lunander (S), ordförande
Theres Andersson (S), förste vice ordförande
Ulrika Björklund (M), andre vice ordförande

Ledamöter
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Börje Andersson (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie McQuillan (M)
Martin Pettersson (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)

Ersättare
Aminatu Bello (S)
Per-Anders Thor (S)
Linus Andersson (S)
Jamal Bayazidi (S)
Tomas Wetterberg (V)
Andreas Zakrisson (C)
Sawpon Reza (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Jussi Rinne (SD)

Kultur- och fritidsutskottet

Siw Lunander (S), ordförande
Christel Forsberg (S), förste vice ordförande
Emilie McQuillan(M), andre vice ordförande

Ledamöter
Andreas Zakrisson (C)
Jussi Rinne (SD)

Bildningsnämnden - kallelser

2020

2019

2018

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Bildningsnämnden - protokoll

Kultur- och fritidsutskottet - kallelser

Kultur- och fritidsutskottet - protokoll

Sammanträdestider

Bildningsnämndens sammanträden 2020

Månad

Datum

Tid

Januari

28

08.30

Februari

25

08.30

Mars

24

08.30

April

28

08.30

Maj

19

08.30

Juni

16

08.30

Augusti

25

08.30

September

30

08.30

Oktober

27

08.30

November

17

08.30

December

15

08.30

 

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.