Bildningsnämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Ansvarsområden

Bildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, förskoleklass, grundskola, och kultur- och fritidsfrågor.

Inom bildningsnämnden finns också ett kultur- och fritidsutskott.

Gymnasieskolan tillhör inte bildningsnämndens ansvarsområde. För denna skolform ansvarar Sydnärkes utbildningsförbundlänk till annan webbplats som har en egen direktion och förvaltning.

Stödjande förvaltning

BIldningsnämnden stöds av bildningsförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Bildningsnämnden

Siw Lunander (S), ordförande
Theres Andersson (S), förste vice ordförande
Rikard Arveden (M), andre vice ordförande

Ledamöter
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Börje Andersson (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie McQuillan (M)
Angelica Karlsson (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)

Ersättare
Aminatu Bello (S)
Per-Anders Thor (S)
Linus Andersson (S)
Jamal Bayazidi (S)
Tomas Wetterberg (V)
Andreas Zakrisson (C)
Sawpon Reza (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Jussi Rinne (SD)

Kultur- och fritidsutskottet

Siw Lunander (S), ordförande
Christel Forsberg (S), förste vice ordförande
Rikard Arveden (M), andre vice ordförande

Ledamöter
Andreas Zakrisson (C)
Jussi Rinne (SD)

Bildningsnämnden - kallelser

Bildningsnämnden - protokoll

Kultur- och fritidsutskottet - kallelser

Kultur- och fritidsutskottet - protokoll

Sammanträdestider

Bildningsnämndens sammanträden

Månad

Datum

Tid

Januari

29

08.30

Februari

26

08.30

Mars

26

08.30

April

23

08.30

Maj

14

08.30

Juni

18

08.30

Augusti

27

08.30

Oktober

1

08.30

Oktober

29

08.30

November

19

08.30

December

17

08.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.