Kris och säkerhet

Läs om hur du kan förbereda dig för en kris, hur du kan få information under krisen och om stödgruppen POSOM.