Kris och säkerhet

Se hur du kan förbereda dig för en kris och på vilka sätt du kan få information under krisen. Läs om stödgruppen POSOM.