Kris och säkerhet

Läs om hur du kan förbereda dig för en kris, hur du kan få information under krisen och om stödgruppen POSOM.

  • Få information under krisen

    Så kan du få information under en kris.

  • Förbered dig för en kris

    Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

  • Krisstöd

    När det hänt en olycka eller kris kan stödgruppen POSOM kallas in.