Kris och säkerhet

Läs om krishantering, se hur du kan förbereda dig för en kris, om brottsförebyggande arbete i kommunen och på vilka sätt du kan få information om en kris skulle uppstå.