Kris och säkerhet

Läs om hur du kan förbereda dig för en kris och var du hittar information under krisen. Se hur kommunen arbetar med krishantering och brottsförebyggande arbete.