Höjd beredskap

Innebörd samt konsekvenser. Läs om totalförsvarsplikt samt exempel på risker och hot mot Sveriges säkerhet.

Det är höjd beredskap

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap.

Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras.

Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap.

Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.

Information om höjd beredskap får du genom radio och TV. Sveriges Radio P4 är beredskapskanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och ska snabbt kunna nå ut med viktig information till allmänheten vid kriser och höjd beredskap.

Vid höjd beredskap kan andra lagar användas vid sidan av dem som gäller i fredstid. Till exempel kan staten ta över privat egendom som är viktig för totalförsvaret. Det kan exempelvis handla om byggnader, transporter och maskiner.

Möjligheten för staten att få tillgång till nödvändig privat egendom vid krigsfara eller krig förbereds redan i fredstid för att snabbt kunna mobilisera. Mobilisering betyder att samhällets resurser samlas i totalförsvaret.

Höjd beredskap innebär också att bland annat kommuner och statliga myndigheter måste anpassa sin organisation och verksamhet till särskilda krav som då gäller. Även om det råder svåra förhållanden är till exempel kommunen skyldig att hålla igång verksamhet som äldreomsorg, skola och renhållning.

Vid högsta beredskap ska kommunen övergå i krigsorganisation. Det regleras i förordning 2015:1053 om totalförsvar och höjd beredskap, §12.

Höjd beredskap vid krigsfara och krig

Höjd beredskap ger regeringen större handlingsfrihet att agera och fatta olika beslut. Regeringen kan besluta om höjd beredskap till exempel om

 • det utbryter krig och konflikter i vårt närområde
 • läget i övrigt i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet och självständighet.

Hur vet regeringen om det finns hot mot landet?

 • Spaning.
 • Agenter.
 • Underrättelser.
 • Information från myndigheter och kommuner.
 • Information från allmänhet.
 • Det som märks och kan ses.
 • Cyberattacker.
 • Sabotage på kommunalteknisk försörjning.
 • Överträdelser på svensk mark utan tillstånd.
 • Ökad aktivitet inom kontraspionage.

Krigets lagar ska minska lidandet

Även i krig finns det lagar som ska följas. Sårade och sjuka ska tas omhand och det är förbjudet att attackera sjukvården. Men krigets lagar handlar också om mycket annat.

Syftet med den internationella humanitära rätten, även kallad krigets lagar, är att humanisera krigföring och begränsa lidandet för civila och stridande i väpnade konflikter. Den tar inte ställning till, eller är beroende av, vem som startade konflikten.

Totalförsvarsplikt

Om du är mellan 16 och 70 år så är du per automatik totalförsvarspliktig. Det betyder att du vid ett krig kan bli inkallad för att hjälpa till. Vilken uppgift som passar dig beror exempelvis på

 • vilken utbildning du har
 • vad du jobbar med
 • vad du är bra på.

Om du har gjort värnplikten så får du en uppgift inom det militära försvaret. Om du har en sjukvårdsutbildning så kan din uppgift bli att hjälpa till på sjukhus. Du kan också få uppgiften att dela ut vatten och mat, eller visa människor till närmaste skyddsrum. Varenda en av oss kan göra något.

(källa: dinsakerhet.se/krisinformation)

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.