Kommunstyrelsen

Se kommunstyrelsens ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Det här gör kommunstyrelsen

  • Ansvarar för leda och samordna kommunens verksamhet.
  • Ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
  • Bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott som förbereder frågor inför kommunstyrelsens sammanträden och viss mån också har fått delegation att själva fatta beslut inom sitt ansvarsområde. Arbetsutskottet är också kommunens krisledningsnämnd.

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsen stöds av kommunstyrelseförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Kommunstyrelsen

Magnus Andersson (S), ordförande
Ulf Ström (S), förste vice ordförande
Torbjörn Appelqvist (M), andre vice ordförande

Ledamöter

Veronica Wallgren (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Martin Pettersson (KD)
Erik Storsveden (L)
Benny Albertsson (SD)
Jimmy Olsson (SD)

Ersättare

Christina Johansson (S)
Hans Karlsson (S)
Thomas Larsson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Christel Forsberg (S)
Börje Andersson (S)
Towe Jegeros (V)
Lotta Öhlund (MP)
Gösta Hedlund (C)
Erik Teerikoski (C)
Ulrika Björklund (M)
Rikard Arveden (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Jane Svedhjelm (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott/krisledningsnämnd

Magnus Andersson (S), ordförande
Veronica Wallgren (S), förste vice ordförande
Anders Lycketeg (C), andre vice ordförande

Ledamöter
Torbjörn Appelqvist (M)
Jimmy Olsson (SD)

Protokoll

2020

2019

2018

Protokollen är justerade. Underskrivna orginaldokument finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Handlingarna som ligger i protokollsdokumenten kan vara ofullständiga tills det slutgiltiga beslutet har tagits. I ett ärendes tjänsteskrivelse kan du se vilken instans som tar det slutgiltiga beslutet.

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Kallelser

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträden 2020

Månad

Datum

Tid

Januari

21

08.30

Mars

3

08.30

April

21

08.30

Maj

26

08.30

September

1

08.30

September

29

08.30

November

10

08.30

December

1

08.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.