Kommunstyrelsen

Se kommunstyrelsens ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Det här gör kommunstyrelsen

  • Ansvarar för leda och samordna kommunens verksamhet.
  • Ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
  • Bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott som förbereder frågor inför kommunstyrelsens sammanträden och viss mån också har fått delegation att själva fatta beslut inom sitt ansvarsområde. Arbetsutskottet är också kommunens krisledningsnämnd.

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsen stöds av kommunstyrelseförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Kommunstyrelsen

Magnus Andersson (S), ordförande
Ulf Ström (S), förste vice ordförande
Torbjörn Appelqvist (M), andre vice ordförande

Ledamöter

Veronica Wallgren (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Martin Pettersson (KD)
Erik Storsveden (L)
Oscar Lundqvist (SD)
Jimmy Olsson (SD)

Ersättare

Christina Johansson (S)
Hans Karlsson (S)
Thomas Larsson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Christel Forsberg (S)
Börje Andersson (S)
Towe Jegeros (V)
Lotta Öhlund (MP)
Gösta Hedlund (C)
Erik Teerikoski (C)
Ulrika Björklund (M)
Calin McQuillan (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Vakant (SD)
Jane Svedhjelm (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott/krisledningsnämnd

Magnus Andersson (S), ordförande
Veronica Wallgren (S), förste vice ordförande
Anders Lycketeg (C), andre vice ordförande

Ledamöter
Torbjörn Appelqvist (M)
Jimmy Olsson (SD)

Protokoll

Kallelser

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträden 2021

Månad

Datum

Tid

Februari

2

08.30

April

13

08.30

Juni

1

08.30

September

14

08.30

Oktober

12

08.30

November

16

08.30

December

7

08.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.