Artikeln publicerades 16 april 2024

Uppdaterad information om Kommunals varsel om strejk

Måndagen den 8 april överlämnade fackförbundet Kommunal ett varsel om stridsåtgärder till flera kommuner i Sverige, bland annat till Hallsbergs kommun. Om ingen överenskommelse nås mellan de centrala parterna kommer en strejk som berör delar av våra verksamheter att starta den 18 april klockan 07.00.

I Hallsbergs kommun berörs kökspersonalen i Alléköket och Folkasboskolans kök samt bildningsförvaltningens verksamhetsvaktmästare av strejken.

Måltider på kommunens vård- och omsorgsboenden berörs inte.

17 april klockan 16.30

Nu har alla parter, det vill säga Kommunal och Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Sobona kommit överens. Därmed är det lagda strejkvarslet avblåst.

Måltider i förskolan och grundskolan under vecka 16 och 17

Alla barn och elever i grundskolan kommer att få mat under vecka 16 och vecka 17. Det kommer att finnas specialkost för dem som vanligtvis äter det. De som äter anpassad kost kommer att erbjudas en rätt.

Enklare varm mat kommer att serveras på

  • Förskolorna i Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn
  • Folkasboskolan
  • Sköllersta skola
  • Transtenskolan
  • Långängskolan
  • Stocksätterskolan

Förskolorna i Hallsberg, Östansjö och Vretstorp samt Östansjö skola och Fredriksbergskolan kommer att få mat enligt ordinarie rutin.

Anpassad grundskola, Alléskolan och andra skolor

Om ditt barn går på en grundskola eller anpassad grundskola i en annan kommun och du har frågor om vad som gäller, kontakta barnets skola. Det gäller även dig som har barn som går på Alléskolan.

Denna nyhet kommer att uppdateras när vi har mer information att ge.