Artikeln publicerades 11 april 2024

Nu pågår sandupptagningen i Hallsbergs kommun

Arbetet med sandupptagningen i Hallsbergs kommun startade vecka 13 med genomfartsleder och gång- och cykelvägar i Hallsbergs tätort. Därefter har det fortsatt i villaområden och lokalgator.

Ibland blir det förseningar i tidplanen, till exempel om maskiner och fordon går sönder och måste repareras, eller om det regnar mycket då det blir för blött för att sopa.

Turordningen är följande:

  • Hjortkvarn-Björnhammaren
  • Pålsboda
  • Sköllersta
  • Hallsberg
  • Östansjö
  • Vretstorp

Viktigt att tänka på

För att arbetet med sandupptagningen ska gå så bra och smidigt som möjligt, och för att vi ska kunna hålla tidsplanen är det viktigt att

  • du som villaägare tänker på att i god tid sopa ned sanden från trottoaren utanför din fastighet ned på gatan
  • vara noga med att parkera rätt och tänk på att det kan förekomma tillfälliga parkeringsregler på gatan där du brukar stå. Om du har garage eller infart underlättar du för oss om du parkerar där.