Avlösning för anhöriga

Se hur du ansöker om avlösning och vem som kan ansöka.

Avlösning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Du som bor med den du vårdar kan få avlösning fyra timmar i månaden. Avlösningen kan du få dagtid på vardagar.

Du söker insatsen genom att kontakta kommunens biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Avlösarservice i hemmet enligt LSS

Avläsarservice i hemmet är en insats du söker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd och service enligt LSS - så funkar det.

Du som har en anhörig med funktionsnedsättning kan ansöka om att få avlösning i omvårdnaden. Avlastningen är till för att du till exempel ska kunna

  • få avkoppling
  • ägna dig åt syskon
  • uträtta sysslor utanför hemmet.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.