Avlösning för anhöriga

Se hur du ansöker om avlösning och vem som kan ansöka.

Avlösning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Du som bor med den du vårdar kan få avlösning upp till 12 timmar per månad. Du får avlösningen dagtid på vardagar.

Du söker insatsen genom att kontakta kommunens biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Avlösarservice i hemmet enligt LSS

Avlösarservice i hemmet är en insats du söker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd och service enligt LSS - så funkar det.

Du som har en funktionsnedsättning och vårdas av en anhörig kan ansöka om avlösarservice. Avlösarservicen finns till för den som är anhörig och behöver avlastning i sitt omvårdnadsarbete.

Den anhöriga är ofta en förälder. Avlastningen ska bland annat ge din anhöriga möjlighet att:

  • få avkoppling
  • ägna sig åt syskon
  • uträtta sysslor utanför hemmet.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.