Stöd till familjen

Se vilket stöd du kan få om ni har det jobbigt i familjen.

Innehåll på sidan

Familjerådgivning - stöd i parrelationen

Om du har svårigheter i din relation med din partner eller familj kan du vända dig till familjerådgivningen i Region Örebro län.

Om familjerådgivning på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats

Familjerätt

Du kan få information om frågor kring vårdnad, boende och umgänge av familjerättssekreterare. Ring kontaktcenter,så kopplar de dig vidare till rätt person.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är en möjlighet för er som föräldrar att frivilligt och gemensamt hitta former för hur ni vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet för era barn. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol.

Samarbetssamtal

  • bygger på att ni båda föräldrar vill medverka
  • ska ha era barns vårdnad, boende och umgänge i fokus
  • registreras och journalförs inte.

Ansök om samarbetssamtal

För att få komma på samarbetssamtal behöver du kontakta en familjerättssekreterare. Ring till kommunens kontaktcenter, telefon 0582-685000, så kopplar de dig vidare.

Familjeteamet

Om någon i, eller hela familjen, behöver stöd kan ni vända er till familjeteamet. Familjeteamet finns på Hallsbergs Familjecentral, Västra Storgatan 42. Ring till kommunens kontaktcenter, så kopplar de dig vidare. I vissa fall behöver stödet beviljas av socialtjänsten.

Familjeteamet erbjuder bland annat

  • upp till fem råd och stödsamtal utan beviljad insats från socialtjänsten
  • enskilda samtal eller familjesamtal utifrån ungdomsvård som åklagare dömt barnet till
  • medling vid brott som begåtts av ungdom
  • förändringsarbete för familjer som vill förbättra sin kommunikation eller sin relation med varandra.

Vi vill få till bra samtal där alla i familjen får göra sina röster hörda och där alla åsikter och synpunkter är lika viktiga. Vi pratar om vad som fungerar bra och hur vi ska bygga vidare på det. Tillsammans sätter vi upp mål som ni som familj vill uppnå.

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats där barn och vuxna ges möjlighet till olika aktiviteter och gemenskap, och där man kan få råd och stöd i olika frågor.

Om familjecentralen

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.