Stöd till familjen

Se vilket stöd du kan få om ni har det jobbigt i familjen.

Innehåll på sidan

Familjerådgivning - stöd i parrelationen

Om du har svårigheter i din relation med din partner eller familj kan du vända dig till familjerådgivningen i Region Örebro län.

Om familjerådgivning på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats

Samarbetssamtal

Om du behöver stöd i din roll som förälder efter en separation kan du få komma på samarbetssamtal.

Samarbetssamtal är en möjlighet för er som föräldrar att frivilligt och gemensamt hitta former för hur ni vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet med era barn. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol.

Samarbetssamtalen

 • Fokuserar på föräldraskapet, inte på att få er föräldrar att fortsätta leva tillsammans.
 • Bygger på att ni båda föräldrar vill medverka.
 • Ska ha era barns vårdnad, boende och umgänge i fokus.
 • Registreras och journalförs inte. De är frivilliga och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen.
 • Förs alltid mellan föräldrarna. Om det behövs kan handläggaren samtala med era barn. Ni som är föräldrar måste samtycka till detta.
 • Är kostadsfria.

Ansök om samarbetssamtal

För att få komma på samarbetssamtal behöver du kontakta en familjerättshandläggare. Ring till kommunens kontaktcenter, så kopplar de dig vidare.

Familjeteamet

Om hela familjen behöver stöd kan ni vända er till familjeteamet. Familjeteamet finns på Hallsbergs familjecentral, Västra Storgatan 42.

Familjeteamet erbjuder bland annat

 • råd och stöd för hela familjen, föräldrar eller enskilda familjemedlemmar
 • upp till fem samtal där ni får råd och stöd om du har barn mellan 0 - 18 år
 • samarbetssamtal för separerade föräldrar som har svårt att på egen hand hitta bra samarbete för sina barn
 • enskilda samtal eller familjesamtal utifrån ungdomsvård
 • medling
 • familjesamtal och förändringsarbete för familjer som vill förbättra sin kommunikation eller sin relation med varandra

Ansök om stöd från familjeteamet

För att få komma till familjeteamet behöver du ansöka om stöd från kommunens öppenvård för barn och familj. Ring till kommunens kontaktcenter, så kopplar de dig vidare.

Om familjesamtal

Familjesamtal och familjearbete är en möjlighet för din familj om ni behöver stöd för att förändra er livssituation tillsammans.

Så här går familjesamtal/-behandling till

Samtalen sker på Hallsbergs familjecentral eller hemma hos er. I genomsnitt brukar det bli 10 till 15 träffar. Råd- och stödsamtal brukar vara vid 1 till 5 tillfällen.

Vi vill få till bra samtal där alla i familjen får göra sina röster hörda och där alla åsikter och synpunkter är lika viktiga. Vi pratar om vad som fungerar bra och hur vi ska bygga vidare på det. Tillsammans sätter vi upp mål som ni som familj vill uppnå.

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats där barn och vuxna ges möjlighet till olika aktiviteter och gemenskap, och där man kan få råd och stöd i olika frågor.

Om familjecentralen

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.