Stöd till familjen

Se vilket stöd du kan få om ni har det jobbigt i familjen.

Innehåll på sidan

Familjerådgivning - stöd i parrelationen

Om du har svårigheter i din relation med din partner eller familj kan du vända dig till familjerådgivningen i Region Örebro län.

Om familjerådgivning på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats

Familjerätt

Du kan få information om frågor kring vårdnad, boende och umgänge av familjerättssekreterare. Ring kontaktcenter,så kopplar de dig vidare till rätt person.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är en möjlighet för er som föräldrar att frivilligt och gemensamt hitta former för hur ni vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet för era barn. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol.

Samarbetssamtal

 • bygger på att ni båda föräldrar vill medverka
 • ska ha era barns vårdnad, boende och umgänge i fokus
 • registreras och journalförs inte.

Ansök om samarbetssamtal

För att få komma på samarbetssamtal behöver du kontakta en familjerättssekreterare. Ring till kommunens kontaktcenter, telefon 0582-685000, så kopplar de dig vidare.

Familjeteamet

Om någon i, eller hela familjen, behöver stöd kan ni vända er till familjeteamet. Familjeteamet finns på Hallsbergs familjecentral, Västra Storgatan 42. Ring till kommunens kontaktcenter, så kopplar de dig vidare. I vissa fall behöver stödet beviljas av socialtjänsten.

Familjeteamet erbjuder bland annat

 • råd- och stödsamtal – familjer med barn 0-18 år
 • föräldrakursen Trygghetscirkeln – föräldrar med barn 0-18 år. Fokus på att stärka relationen mellan barn och förälder.
 • Tåget – barn- och ungdomsgrupp. Barn cirka 6-12 år och ungdomar cirka 13-18 år som känner en vuxen som har/har haft beroende och/eller psykiatrisk problematik.
 • individuellt familjestöd – familjer med barn 0-18 år
 • rePULSE – impulskontroll och social färdighetsträning för barn, unga och föräldrar
 • särskilt kvalificerad kontaktperson – barn och ungdomar i behov av särskilt stöd
 • ungdomsvård – ungdomar 15-17 år som blivit dömda för brott
 • medling – ungdomar, stöd och medling mellan lagöverträdare och brottsoffer.

Vi vill få till bra samtal där alla i familjen får göra sina röster hörda och där alla åsikter och synpunkter är lika viktiga. Vi pratar om vad som fungerar bra och hur vi ska bygga vidare på det. Tillsammans sätter vi upp mål som ni som familj vill uppnå.

Råd- och stödsamtal

Alla familjer med barn i Hallsbergs kommun har rätt till fem råd- och stödsamtal på familjeteamet. Du som förälder kan få egna stödsamtal eller så kan hela familjen vara med.

Familjen blir inte registrerad hos socialtjänsten och ingen dokumentation sker. Vid behov av fler samtal kan man kontakta socialtjänsten och ansöka om fortsatt stöd.

Individuellt familjestöd

Det här stödet är behovsprövat och måste beviljas av socialtjänsten. Familjestödjare arbetar utifrån barnperspektiv och fokuserar på att stärka föräldrarna samt det som fungerar i familjen.

Vi ger stöd och vägledning till familjer utifrån ett systemiskt perspektiv. Det är ett stöd till barn, ungdomar och deras familjer gällande att hantera sitt beteende, sitt föräldraskap
och de svårigheter de möter i sin familj.

Vårens Trygghetscirklar

Kvällsgrupp: Start måndag 1 februari klockan 17.00-18.30.

Förmiddagsgrupp: Start 2 februari klockan 10.00-11.30.

Språkgrupp arabiska: Start 5 mars klockan 13.30-15.00.

Språkgrupp tigrinja: Start 5 mars klockan 13.30-15.00.

Grupp för tonårsföräldrar (cirka 13-18 år): Start 18 mars klockan 16.00-17.30.

Kursen sker en gång i veckan i åtta veckor.

Grupperna planeras att hållas digitalt, men vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vid minskad smittspridning och ändrade restriktioner kan grupperna istället hållas på plats.

Anmälan till: familjeteamet@hallsberg.se eller genom att ringa till kommunens kontaktcenter: 0582-68 50 00.

Kontaktuppgifter till Tåget

Vill du börja i Tåget, eller få mer information?

Då får du gärna kontakta oss! Du kan också prata med en vuxen i din närhet som kan hjälpa dig med kontakt. Det kan till exempel vara din förälder, en släkting, skolkurator eller personal på Socialtjänsten.

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: familjeteamet@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjeteamet.

Kontakta oss på familjeteamet

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: familjeteamet@hallsberg.se
Besök: Hallsbergs familjecentral, Västra Storgatan 42

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats där barn och vuxna ges möjlighet till olika aktiviteter och gemenskap, och där man kan få råd och stöd i olika frågor.

Om familjecentralen

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.