Stöd till familjen

Se vilket stöd du kan få om ni har det jobbigt i familjen.

Innehåll på sidan

Familjerådgivning - stöd i parrelationen

Som vuxen med svårigheter i par- eller familjerelationer kan du vända dig till familjerådgivningen. Här kan du få hjälp av socionomer och psykoterapeuter som är experter på samlevnadsproblem.

Region Örebro län jobbar med familjerådgivning.

Om familjerådgivning på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats

Samarbetssamtal

Om du behöver stöd i föräldrarollen efter en separation, kan du få komma på samarbetssamtal.

Det är en möjlighet för er som föräldrar att frivilligt och gemensamt hitta former för hur ni vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet med era barn. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol.

 • Samtalen fokuserar på föräldraskapet, inte på att förmå er föräldrar att fortsätta leva tillsammans.
 • Samtalen bygger på att båda föräldrarna vill medverka.
 • Samtalen ska ha barnens vårdnad, boende och umgänge i fokus.
 • Samarbets- och rådgivningssamtal registreras och journalförs inte. De är frivilliga, kostnadsfria och förs under sekretess i enlighet med socialtjänstlagen.
 • Samarbetssamtal förs alltid mellan föräldrarna och vid behov och med föräldrarnas samtycke, kan handläggaren samtala med barnen.

Ansök

För att få komma på samarbetssamtal behöver du kontakta en familjerättshandläggare. Ring till kommunens kontaktcenter, så kopplar de dig vidare.

Familjeteamet

Om hela familjen behöver stöd kan ni vända er till familjeteamet. Familjeteamet finns på Hallsbergs familjecentral, Västra Storgatan 42.

Ansöka om stöd

För att få komma till familjeteamet behöver du ansöka om stöd från kommunens öppenvård för barn och familj.

Ring till kommunens kontaktcenter, så kopplar de dig vidare.

Familjeteamet erbjuder bland annat

 • råd och stöd för hela familjen, föräldrar eller enskilda familjemedlemmar
 • upp till fem samtal där ni får råd och stöd om du har barn mellan 0-18 år
 • samarbetssamtal för separerade föräldrar som har svårt att på egen hand hitta bra samarbete för sina barn
 • enskilda samtal eller familjesamtal utifrån ungdomsvård
 • medling
 • familjesamtal och förändringsarbete för familjer som vill förbättra sin kommunikation eller sin relation med varandra
 • föräldrautbildningen Trygghetscirkeln.

Om familjesamtal

Familjesamtal och familjearbete är en möjlighet för familjer som behöver stöd för att förändra sin livssituation tillsammans.

Så här går familjesamtal/-behandling till

Samtalen sker på Hallsbergs familjecentral eller hemma hos er. I genomsnitt brukar det bli 10-15 träffar. Råd- och stödsamtal brukar vara vid 1-5 tillfällen.

Vi vill få till bra samtal där alla i familjen får göra sina röster hörda och där alla åsikter och synpunkter är lika viktiga. Vi pratar om vad som fungerar bra och hur vi ska bygga vidare på det. Tillsammans sätter vi upp mål som ni som familj vill uppnå.

Om föräldrautbildningen Trygghetscirkeln

Utbildningen är till för dig som har barn i åldern 0-6 år och vill lära dig att vara en lyhörd förälder som ger ditt barn trygghet. Utbildningen bygger på anknytningsteori och fokuserar på barns behov snarare än på barnets beteende.

Nästa kursstart

Vi träffas åtta gånger. Varje träff är runt en och en halv timme lång.

Datum: Start torsdag 7 mars

Tid: klockan 17.00-18.00

Plats: Hallsbergs Familjecentral, Västra Storgatan 42.

Anmälan: Anmäl er på telefonnummer 070-658 73 73 eller e-post: ida.folkesson@hallsberg.se

Kursens innehåll

I föräldrakursen Trygghetscirkeln använder vi oss av såväl video som av grafiskt material och reflekterande samtal. Videon visar barn och föräldrars samspel samt föräldrars egna reflektioner kring vad som sker i relationen. Tillsammans ger videon och familjebehandlare från Familjeteamet en grundlig introduktion till modern anknytningsteori.

I gruppen kan du själv bestämma hur mycket egna erfarenheter du vill dela med dig av.

Trygghetscirkeln är ett visuellt hjälpmedel för att kunna se, förstå och möta barns grundläggande behov för att öka tryggheten hos barnet.

 • Utforska barns behov
  Vi belyser vikten av att vara delaktig och närvarande som förälder när barnet utforskar världen och när de upplever svåra känslor.
 • Vara tillsammans
  Vi utforskar betydelsen av att lära barn att hantera sina känslor. Vi tar reda på hur barn kan lära sig det genom att vara i relation med andra, och vilken betydelse det får för barnets utveckling och möjlighet till att skapa en trygg anknytning.
 • Vägen till trygghet
  Vi undersöker hur föräldrarnas psykologiska och emotionella tillgänglighet för barnet påverkar barnets sätt att förmedla sina känslor och behov.
 • När det känns svårt att vara förälder
  Detta tema är speciellt viktigt för de föräldrar som har barn som visar mycket ilska och utagerande beteende eller är i riskzon för att utveckla ett sådant beteende. Vi tittar på balansen mellan att vara tydlig och samtidigt upplevas som snäll i föräldraskapet.
 • Betydelsen av reparationer i relationer
  Vi undersöker hur vi kan förstå det underliggande budskapet i ett starkt känslouttryck såsom ”jag behöver dig och jag vet inte hur jag ska göra med det jag känner”.

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats där barn och vuxna ges möjlighet till olika aktiviteter och gemenskap, och där man kan få råd och stöd i olika frågor.

Om familjecentralen

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.