Stöd till familjen

Se vilket stöd du kan få om ni har det jobbigt i familjen.

Innehåll på sidan

Familjerådgivning - stöd i parrelationen

Om du har svårigheter i din relation med din partner eller familj kan du vända dig till familjerådgivningen i Region Örebro län.

Om familjerådgivning på Region Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats.

Familjerätt

Du kan få information om frågor kring vårdnad, boende och umgänge av familjerättssekreterare. Ring kontaktcenter,så kopplar de dig vidare till rätt person.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är en möjlighet för er som föräldrar att frivilligt och gemensamt hitta former för hur ni vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet för era barn. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol.

Samarbetssamtal

 • bygger på att ni båda föräldrar vill medverka
 • ska ha era barns vårdnad, boende och umgänge i fokus
 • registreras och journalförs inte.

Ansök om samarbetssamtal

För att få komma på samarbetssamtal behöver du kontakta en familjerättssekreterare. Ring till kommunens kontaktcenter, telefon 0582-685000, så kopplar de dig vidare.

Familjeteamet

Om någon i, eller hela familjen, behöver stöd kan ni vända er till familjeteamet. Familjeteamet finns på Hallsbergs familjecentral, Västra Storgatan 42. Ring till kommunens kontaktcenter, så kopplar de dig vidare. I vissa fall behöver stödet beviljas av socialtjänsten.

Familjeteamet erbjuder bland annat

 • Föräldrakurser:
  - ABC, föräldrar med barn 3-12 år.
  Fokus på att som förälder hantera olika utmanande och vardagliga situationer. Exempelvis: Konflikter och strider, relationen till sitt barn, starka känslor samt tjat och skäll. Kursen är 4 tillfällen.

  - ABC tonår, föräldrar med barn 13-18 år.
  Fokus på att stärka relationen mellan vuxen och tonåring. Teman är bland annat: Att vara tonårsförälder, lyssna och kommunicera, hantera utmanande situationer och må bra i familjen. Kursen är 4 tillfällen.

  - Trygghetscirkeln, föräldrar med barn 0-18 år.
  Fokus på relationen mellan barn och förälder. Vi pratar om hur man som förälder kan hjälpa sitt barn genom starka känslor och barnets olika behov.

  - BIFF (Barn i föräldrars fokus).
  Riktar sig till separerade föräldrar med barn 0-18 år som behöver stöd i att komma överens gällande barnen. Fokus i kursen ligger på hur föräldern kan stötta och hjälpa sitt barn på bästa sätt. Stödgrupp finns även riktat till barn, läs mer nedan.
 • Råd- och stödsamtal. Vi erbjuder fem råd- och stödsamtal som alla föräldrar med barn 0-18 år i Hallsbergs kommun kan söka själva.
 • Tåget barn- och ungdomsgrupper. Barn cirka 6-12 år och ungdomar cirka 13-18 år som känner en vuxen som har/har haft beroende och/eller psykiatrisk problematik.
 • Hanna & Theo stödgrupp. Stödgrupper för barn 6-18 år som har föräldrar som är separerade och är i konflikt. Föräldrarna kan gå föräldrakursen BiFF samtidigt men det är inte ett krav.
 • Individuellt familjestöd. Familjer med barn 0-18 år som är i behov av flera samtal eller andra insatser, detta stöd ges genom socialtjänsten.

Vi vill få till bra samtal där alla i familjen får göra sina röster hörda och där alla åsikter och synpunkter är lika viktiga. Vi pratar om vad som fungerar bra och hur vi ska bygga vidare på det. Tillsammans sätter vi upp mål som ni som familj vill uppnå.

Råd- och stödsamtal

Alla familjer med barn i Hallsbergs kommun har rätt till fem råd- och stödsamtal på familjeteamet. Du som förälder kan få egna stödsamtal eller så kan hela familjen vara med.

Familjen blir inte registrerad hos socialtjänsten och ingen dokumentation sker. Vid behov av fler samtal kan man kontakta socialtjänsten och ansöka om fortsatt stöd.

Individuellt familjestöd

Det här stödet är behovsprövat och måste beviljas av socialtjänsten. Familjestödjare arbetar utifrån barnperspektiv och fokuserar på att stärka föräldrarna samt det som fungerar i familjen.

Vi ger stöd och vägledning till familjer utifrån ett systemiskt perspektiv. Det är ett stöd till barn, ungdomar och deras familjer gällande att hantera sitt beteende, sitt föräldraskap
och de svårigheter de möter i sin familj.

Datum för höstens föräldrakurser

ABC 3-12 år: Måndagar 15.30-18.00.
Fyra tillfällen: 13/9, 20/9, 27/9 och 4/10.

ABC tonår: Tisdagar 15.30-18.00.
Fyra tillfällen: 7/9, 5/10, 2/11 och 30/11.

BiFF (Barn i föräldrars fokus): Torsdagar 17.00-19.00
Tre tillfällen: 9/9, 23/9 och 7/10 alternativt 16/9, 30/9 och 14/10.

Trygghetscirkeln Arabiska: Torsdagar 16.00-17.30.
Sex tillfällen: 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12 och 16/12.

Välkommen med din intresseanmälan!
E-post: familjeteamet@hallsberg.se

Kontaktuppgifter till Tåget

Vill du börja i Tåget, eller få mer information?

Då får du gärna kontakta oss! Du kan också prata med en vuxen i din närhet som kan hjälpa dig med kontakt. Det kan till exempel vara din förälder, en släkting, skolkurator eller personal på Socialtjänsten.

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: familjeteamet@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjeteamet.

Kontakta oss på familjeteamet

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: familjeteamet@hallsberg.se
Besök: Hallsbergs familjecentral, Västra Storgatan 42

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats där barn och vuxna ges möjlighet till olika aktiviteter och gemenskap, och där man kan få råd och stöd i olika frågor.

Om familjecentralen

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.