Fastställa föräldraskap

Se hur det går till att bekräfta föräldraskap och vem som behöver göra det.

Om du är ogift och föder ett barn ska du bekräfta vem som är den andra föräldern.

Bekräfta föräldraskap hos föräldraskapshandläggaren

Du kan bekräfta föräldraskap hos kommunen redan innan barnet fötts. Om du inte gör det kommer du som är mamma att kontaktas när barnet är fött.

Du bekräftar föräldraskapet genom att kontakta föräldraskapshandläggaren på social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Du når handläggaren genom att ringa till kommunens kontaktcenter.

I samband med föräldraskapsbekräftelsen kan du och den andra föräldern också anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad.

I de fall det är osäkert vem som är far till barnet gör familjerättsenheten en vidare utredning. I den gör man bland annat ett DNA-test.

Därför fastställs föräldraskap

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Social- och arbetsmarknadsnämnden är skyldiga enligt lag att hjälpa till med detta.

För dig som fått tillgång till Medborgartjänsten

Du som har ett pågående ärende och har fått tillgång till medborgartjänsten kan använda den för att

  • kontakta din handläggare
  • läsa information som din handläggare har skickat till dig.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda tjänsten.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.