Fastställa föräldraskap

Se hur det går till att bekräfta föräldraskap och vem som behöver göra det.

Om du är ogift och föder ett barn ska du bekräfta vem som är den andra föräldern.

Så går det till

Du kan göra bekräftelsen innan barnet fötts. Du kontaktar då föräldraskapshandläggaren på social- och arbetsmarknadsförvaltningen genom att ringa till kommunens kontaktcenter.

Om du inte har gjort det kommer du som är mamma att kontaktas när barnet är fött. 

I samband med föräldraskapsbekräftelsen kan du och den andra föräldern också anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad.

I de fall det är osäkert vem som är far till barnet gör familjerättsenheten en vidare utredning. I den gör man bland annat ett DNA-test.

Därför fastställs föräldraskap

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Social- och arbetsmarknadsnämnden är skyldiga enligt lag att hjälpa till med detta.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.