Fastställa föräldraskap

Se hur det går till att bekräfta föräldraskap och vem som behöver göra det.

Om du är ogift och föder ett barn ska du bekräfta vem som är den andra föräldern.

Bekräfta föräldraskap hos föräldraskapshandläggaren

Du kan bekräfta föräldraskap hos kommunen redan innan barnet fötts. Du kontaktar då föräldraskapshandläggaren på social- och arbetsmarknadsförvaltningen genom att ringa till kommunens kontaktcenter.

Om du inte har bekräftat föräldraskapet innan barnet är fött kommer du som är mamma att kontaktas när barnet har fötts. 

I samband med föräldraskapsbekräftelsen kan du och den andra föräldern också anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad.

I de fall det är osäkert vem som är far till barnet gör familjerättsenheten en vidare utredning. I den gör man bland annat ett DNA-test.

Därför fastställs föräldraskap

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Social- och arbetsmarknadsnämnden är skyldiga enligt lag att hjälpa till med detta.

För dig som fått tillgång till Medborgartjänsten

Du som har ett pågående ärende och har fått tillgång till medborgartjänsten kan använda den för att

  • kontakta din handläggare
  • läsa information som din handläggare har skickat till dig.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda tjänsten.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.