Familjeteamet

Se vilket stöd du och din familj kan få från familjeteamet. Läs om föräldrakurser, samtal samt grupper för barn och unga.

Om hela din familj eller någon i den behöver stöd kan du vända dig till familjeteamet. I vissa fall behöver du få stödet beviljat av socialtjänsten.

Vi vill få till bra samtal. Alla i familjen ska få göra sina röster hörda och alla åsikter och synpunkter är lika viktiga. Vi pratar om vad som fungerar bra och hur vi ska bygga vidare på det. Tillsammans sätter vi upp mål som ni som familj vill uppnå.

Våra föräldrakurser

Du anmäler intresse för våra kurser genom att

ABC, kurs för föräldrar med barn 3 - 12 år

Aktuell kurs, med start den 28 april:

28 april, 5 maj, 12 maj och 19 maj. Tid: 14.30 - 17.00.

Fokus i denna kurs är att stärka relationen mellan barn och föräldrar samt att som förälder hantera olika utmanande och vardagliga situationer.

Teman som tas upp är: Visa kärlek, Vara med, Visa Vägen och Välja strider

Kursen är 4 tillfällen.

ABC tonår, kurs för föräldrar med barn 13 - 18 år

Aktuell kurs, med start den 10 maj:

10 maj, 17 maj, 24 maj och 31 maj. Tid: 15.30 - 18.00.

ABC tonår hålls denna gång som en del i en forskningsstudie. I studien ingår också den digitala kursen Föräldrawebben, en onlinekurs där kontakt med en föräldraguide sker via chatt.

Om du är intresserad av att gå en av kurserna anmäler du ditt intresse. Deltagarna kommer sedan att lottas in i en av kurserna.

Vill du veta mer?

Gå till www.ipsykologi.se/13-19 Länk till annan webbplats. för mer information och möjlighet att anmäla dig!

Eller kontakta oss på Familjeteamet: familjeteamet@hallsberg.se, växel: 0582-68 50 00

Trygghetscirkeln, föräldrar med barn 0 - 18 år

Just nu finns inga planerade datum för kursen.

Trygghetscirkeln fokuserar på relationen mellan barn och förälder. Vi pratar om hur du som förälder kan hjälpa ditt barn genom starka känslor och barnets olika behov.

Kursen är 6 tillfällen.

Barn i föräldrars fokus (BiFF)

Just nu finns inga planerade datum för kursen.

Kursen riktar sig till separerade föräldrar med barn 0 - 18 år som behöver stöd i att komma överens gällande barnen.

Fokus i kursen ligger på hur du som förälder kan stötta och hjälpa ditt barn på bästa sätt. Det finns också en stödgrupp för barnen, den heter Hanna och Theo.

Kursen är 3 tillfällen.

Stödgrupper för barn och ungdomar

Hanna och Theo - för dig med föräldrar som är separerade och är i konflikt

Hanna och Theo är stödgrupper för dig som har separerade föräldrar som är i konflikt. Du kan vara med i Hanna och Theo om du är 7 - 12 år.

Om du vill börja i Hanna och Theo eller få mer information får du gärna kontakta oss på familjeteamet.

Du som är förälder kan gå föräldrakursen Barn i föräldrars fokus (BiFF) samtidigt, men det är inte ett krav.

Tåget - för barn och unga som känner en vuxen med beroende eller psykiatriska problem

Tågets stödgrupper är till för dig som har en förälder eller anhörig med missbruksproblem eller psykiatriska problem.

Om du vill börja i Tåget eller få mer information får du gärna kontakta oss på familjeteamet.

Du kan också prata med en vuxen i din närhet som kan hjälpa dig med kontakten. Det kan till exempel vara din förälder, en släkting, skolkuratorn eller personalen på socialtjänsten.

Minigruppen

För barn som är cirka 5 - 7 år. I gruppen träffar barnet andra barn med liknande erfarenheter.

Barngruppen

För dig som är 8 - 12 år gammal. I gruppen får du träffa andra barn och ungdomar med liknande erfarenheter.

Aktuell grupp, med start den 9 februari
Onsdagar klockan 15.30-16.45.
Tio tillfällen. Det går bra att hoppa på under terminens gång!

Ungdomsgruppen

För dig som är 13 - 18 år. I gruppen får du prata om saker du upplever eller har upplevt. Du får också träffa andra som har varit eller är med om samma saker som dig. Du får lära dig mer om missbruk och beroende och vi umgås och har roligt tillsammans.

Råd- och stödsamtal

Vi erbjuder fem råd- och stödsamtal till alla föräldrar med barn 0 - 18 år i Hallsbergs kommun. Du som är förälder kan få egna stödsamtal. Hela familjen kan också vara med.

Familjen blir inte registrerad hos socialtjänsten och ingen dokumentation görs. Vid behov av fler samtal kan man kontakta socialtjänsten och ansöka om fortsatt stöd.

Individuellt familjestöd

Det här stödet är behovsprövat och måste beviljas av socialtjänsten.

Individuellt familjestöd är stöd och vägledning till familjer utifrån ett systemiskt perspektiv. Individuellt familjestöd är ett stöd till barn, ungdomar och deras familjer.

Du träffar en familjestödjare som arbetar utifrån barnperspektiv. Familjebehandlaren fokuserar på att stärka dig som förälder och det som fungerar i familjen. Du får stöd i att hantera ditt beteende, ditt föräldraskap och de svårigheter du möter i din familj. 

Kontakta familjeteamet

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: familjeteamet@hallsberg.se
Besök: Hallsbergs familjecentral, Västra Storgatan 42

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjeteamet.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.