Familjeteamet

Se vilket stöd du och din familj kan få från familjeteamet. Läs om föräldrakurser, samtal samt grupper för barn och unga.

Om hela din familj eller någon i den behöver stöd kan du vända dig till familjeteamet. I vissa fall behöver du få stödet beviljat av socialtjänsten.

Vi vill få till bra samtal. Alla i familjen ska få göra sina röster hörda och alla åsikter och synpunkter är lika viktiga. Vi pratar om vad som fungerar bra och hur vi ska bygga vidare på det. Tillsammans sätter vi upp mål som ni som familj vill uppnå.

Våra föräldrakurser

Du anmäler intresse för våra kurser genom att skicka e-post till familjeteamet@hallsberg.se

ABC, föräldrar med barn 3 - 12 år

Kursen har fokus på att du som är förälder ska kunna hantera olika utmanande och vardagliga situationer. Exempelvis konflikter och strider, relationen till ditt barn, starka känslor samt tjat och skäll.

Kursen är 4 tillfällen.

ABC tonår, föräldrar med barn 13 - 18 år

Kursens fokus är att stärka relationen mellan dig som vuxen och din tonåring. Teman är bland annat: Att vara tonårsförälder, lyssna och kommunicera, hantera utmanande situationer och må bra i familjen.

Kursen är 4 tillfällen.

Trygghetscirkeln, föräldrar med barn 0 - 18 år

Trygghetscirkeln fokuserar på relationen mellan barn och förälder. Vi pratar om hur du som förälder kan hjälpa ditt barn genom starka känslor och barnets olika behov.

Kursen är 6 tillfällen.

Barn i föräldrars fokus (BiFF)

Kursen riktar sig till separerade föräldrar med barn 0 - 18 år som behöver stöd i att komma överens gällande barnen.

Fokus i kursen ligger på hur du som förälder kan stötta och hjälpa ditt barn på bästa sätt. Det finns också en stödgrupp för barnen, den heter Hanna och Theo.

Kursen är 3 tillfällen.

Datum för höstens föräldrakurser

ABC 3-12 år: Måndagar 15.30-18.00.
Fyra tillfällen: 13/9, 20/9, 27/9 och 4/10.

ABC tonår: Tisdagar 15.30-18.00.
Fyra tillfällen: 14/9, 28/9, 12/10 och 26/10.

BiFF (Barn i föräldrars fokus): Torsdagar 17.00-19.00
Tre tillfällen: 9/9, 23/9 och 7/10 alternativt 16/9, 30/9 och 14/10.

Trygghetscirkeln Arabiska: Torsdagar 16.00-17.30.
Sex tillfällen: 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12 och 16/12.

Anmälan
Är du intresserad av att anmäla dig? Maila familjeteamet@hallsberg.se så blir du kontaktad med mer praktisk information. Eller ring familjeteamet och säg att du vill anmäla dig, telefon 0582-68 50 00.

Datum för höstens barnkurser

Hanna och Theo: Torsdagar 17.00-19.00
6 tillfällen: 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10 och 14/10.

Anmälan
Är du intresserad av att anmäla ditt barn? Maila familjeteamet@hallsberg.se så blir du kontaktad med mer praktisk information. Eller ring familjeteamet och säg att du vill anmäla ditt barn, telefon 0582-68 50 00.

Råd- och stödsamtal

Vi erbjuder fem råd- och stödsamtal till alla föräldrar med barn 0 - 18 år i Hallsbergs kommun. Du som är förälder kan få egna stödsamtal. Hela familjen kan också vara med.

Familjen blir inte registrerad hos socialtjänsten och ingen dokumentation görs. Vid behov av fler samtal kan man kontakta socialtjänsten och ansöka om fortsatt stöd.

Individuellt familjestöd

Det här stödet är behovsprövat och måste beviljas av socialtjänsten.

Individuellt familjestöd är stöd och vägledning till familjer utifrån ett systemiskt perspektiv. Individuellt familjestöd är ett stöd till barn, ungdomar och deras familjer.

Du träffar en familjestödjare som arbetar utifrån barnperspektiv. Familjebehandlaren fokuserar på att stärka dig som förälder och det som fungerar i familjen. Du får stöd i att hantera ditt beteende, ditt föräldraskap och de svårigheter du möter i din familj. 

Tåget - för barn och unga som känner en vuxen med beroende eller psykiatriska problem

Tågets stödgrupper är till för dig som har en förälder eller anhörig med missbruksproblem eller psykiatriska problem.

Om du vill börja i Tåget eller få mer information får du gärna kontakta oss på familjeteamet.

Du kan också prata med en vuxen i din närhet som kan hjälpa dig med kontakten. Det kan till exempel vara din förälder, en släkting, skolkuratorn eller personalen på socialtjänsten.

Minigruppen

För barn som är cirka 5 - 7 år. I gruppen träffar barnet andra barn med liknande erfarenheter.

Barngruppen

För dig som är 8 - 12 år gammal. I gruppen får du träffa andra barn och ungdomar med liknande erfarenheter.

Ungdomsgruppen

För dig som är 13 - 18 år. I gruppen får du prata om saker du upplever eller har upplevt. Du får också träffa andra som har varit eller är med om samma saker som dig. Du får lära dig mer om missbruk och beroende och vi umgås och har roligt tillsammans.

Hanna och Theo - för dig med föräldrar som är separerade och är i konflikt

Hanna och Theo är stödgrupper för dig som har separerade föräldrar som är i konflikt. Du kan vara med i Hanna och Theo om du är 7 - 12 år.

Om du vill börja i Hanna och Theo eller få mer information får du gärna kontakta oss på familjeteamet.

Du som är förälder kan gå föräldrakursen Barn i föräldrars fokus (BiFF) samtidigt, men det är inte ett krav.

Kontakta familjeteamet

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: familjeteamet@hallsberg.se
Besök: Hallsbergs familjecentral, Västra Storgatan 42

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjeteamet.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.