Familjeteamet

Se vilket stöd du och din familj kan få från familjeteamet. Läs om föräldrakurser, samtal samt grupper för barn och unga.

Om hela din familj eller någon i den behöver stöd kan du vända dig till familjeteamet. I vissa fall behöver du få stödet beviljat av socialtjänsten.

Vi vill få till bra samtal. Alla i familjen ska få göra sina röster hörda och alla åsikter och synpunkter är lika viktiga. Vi pratar om vad som fungerar bra och hur vi ska bygga vidare på det. Tillsammans sätter vi upp mål som ni som familj vill uppnå.

Våra kurser och grupper

Du kan anmäla intresse för våra kurser genom att ringa eller skicka e-post.

ABC och ABC tonår - föräldrakurser

Just nu finns ingen aktuell kurs.

ABC, för dig med barn 3 - 12 år

Fokus i denna kurs är att

  • stärka relationen mellan barn och föräldrar
  • att du som är förälder ska kunna hantera olika utmanande och vardagliga situationer.

Teman som tas upp är: visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider

Kursen är 4 tillfällen.

ABC tonår, för dig med barn 13 - 18 år

Kursens fokus är att stärka relationen mellan dig som vuxen och din tonåring. Teman är bland annat: Att vara tonårsförälder, lyssna och kommunicera, hantera utmanande situationer och må bra i familjen.

Kursen är 4 tillfällen.

Trygghetscirkeln - föräldrakurs

Just nu finns ingen aktuell kurs.

Trygghetscirkeln fokuserar på relationen mellan barn och förälder. Kursen riktar sig till dig som har barn 0 - 18 år. Vi pratar om hur du som förälder kan hjälpa ditt barn genom starka känslor och barnets olika behov.

Kursen är 6 tillfällen.

Barn i föräldrars fokus (BiFF) - kurs startar i november

BiFF riktar sig till separerade föräldrar med barn 0 - 18 år som behöver stöd i att komma överens gällande barnen.

Fokus i kursen ligger på hur du som förälder kan stötta och hjälpa ditt barn på bästa sätt.

Kursen är 3 tillfällen.

Barn som är 7 - 12 år kan vara med i stödgruppen Hanna och Theo.

Tid och plats

Kurserna hålls i familjeteamets lokaler på Västra Storgatan 42 i Hallsberg.

BiFF består av 3 tillfällen. Om ni både du och den andra föräldern delas upp i varsin grupp och deltar varannan vecka. Barn deltar i Hanna och Theo vid alla 6 tillfällen.

Grupp 1: tisdagen den 29 november 17.00 - 19.00

Grupp 2: tisdagen den 6 december 17.00 - 19.00

Grupp 1: onsdagen den 14 december 17.00 - 19.00

Grupp 2: tisdagen den 10 januari 17.00 - 19.00

Grupp 1: tisdagen den 17 januari 17.00 - 19.00

Grupp 2: tisdagen den 24 januari 17.00 - 19.00

Tiderna för barngrupperna kan komma att behöva ändras utifrån ålder och mognad på de deltagare som anmälts till grupperna.

Anmäl dig senast den 31 oktober

Om du vill delta ska du anmäla ditt intresse senast måndagen den 31 oktober. Ring till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0582‑68 50 00. Be att få prata med familjerätten.

När du anmält er kommer den som är ansvarig för grupperna att höra av sig för ett kort samtal.

Du kan också ringa om du har frågor om kursen.

Hanna och Theo - grupp för dig med föräldrar som är separerade och är i konflikt.

Hanna och Theo är stödgrupper för dig som har separerade föräldrar som är i konflikt. Du kan vara med i Hanna och Theo om du är 7 - 12 år.

Om du vill börja i Hanna och Theo eller få mer information, kontakta oss på familjeteamet.

Du som är förälder kan gå föräldrakursen Barn i föräldrars fokus (BiFF) samtidigt, men det är inte ett krav.

Information om kommande kurs

Tåget - för barn och unga som känner en vuxen med beroende eller psykiatriska problem

Tågets stödgrupper är till för dig som har en förälder eller anhörig med missbruksproblem eller psykiatriska problem.

Om du vill börja i Tåget eller få mer information får du gärna kontakta oss på familjeteamet.

Du kan också prata med en vuxen i din närhet som kan hjälpa dig med kontakten. Det kan till exempel vara din förälder, en släkting, skolkuratorn eller personalen på socialtjänsten.

Minigruppen

För barn som är cirka 5 - 7 år. I gruppen träffar barnet andra barn med liknande erfarenheter.

Barngruppen

För dig som är 8 - 12 år gammal. I gruppen får du träffa andra barn och ungdomar med liknande erfarenheter.

Ungdomsgruppen

För dig som är 13 - 18 år. I gruppen får du prata om saker du upplever eller har upplevt. Du får också träffa andra som har varit eller är med om samma saker som dig. Du får lära dig mer om missbruk och beroende och vi umgås och har roligt tillsammans.

Råd- och stödsamtal

Vi erbjuder fem råd- och stödsamtal till alla föräldrar med barn 0 - 18 år i Hallsbergs kommun. Du som är förälder kan få egna stödsamtal. Hela familjen kan också vara med.

Familjen blir inte registrerad hos socialtjänsten och ingen dokumentation görs. Vid behov av fler samtal kan man kontakta socialtjänsten och ansöka om fortsatt stöd.

Individuellt familjestöd

Det här stödet är behovsprövat och måste beviljas av socialtjänsten.

Individuellt familjestöd är stöd och vägledning till familjer utifrån ett systemiskt perspektiv. Individuellt familjestöd är ett stöd till barn, ungdomar och deras familjer.

Du träffar en familjestödjare som arbetar utifrån barnperspektiv. Familjebehandlaren fokuserar på att stärka dig som förälder och det som fungerar i familjen. Du får stöd i att hantera ditt beteende, ditt föräldraskap och de svårigheter du möter i din familj. 

Kontakta familjeteamet

Telefon

0582-68 50 00.

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till familjeteamet.

Ring vår föräldratelefon: 0582-68 54 00 - få stöd i din roll som förälder

Om du har utmaningar i din roll som förälder kan du ringa familjeteamets föräldratelefon och prata med en familjebehandlare. Du kan vara anonym och ditt samtal kommer inte att registreras eller journalföras.

Telefonen är öppen:
måndagar klockan 13.00–16.00
torsdagar klockan 10.00–12.00

E-post

familjeteamet@hallsberg.se

Besöksadress

Hallsbergs familjecentral, Västra Storgatan 42 i Hallsberg

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din handläggare.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.