Stöd till barn och unga

Se viket stöd du kan få om du är barn eller ung och mår dåligt.

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med missbruk. Här kan du läsa om vilka verksamheter som kan hjälpa dig.

Hjälp från kommunen

Barn- och familjeenheten

Barn- och familjeenheten inom kommunen riktar sig till dig som är barn eller ungdom i åldern 0-20 år, samt till familjen.

Vi kan hjälpa dig i frågor kring

 • föräldrastöd
 • alkohol och droger
 • brister i föräldraskap
 • dödsfall
 • ilska och utbrott
 • kriminalitet
 • kris i livet
 • samarbete för separerade vårdnadshavare  
 • vårdnad, boende och umgänge
 • riskbruk och missbruk
 • sexuella övergrepp
 • skilsmässa
 • våld och övergrepp.

Stödgruppsverksamhet - barngruppen Tåget

Stödgruppsverksamhet för dig som är 6-18 år gammal och har en förälder eller anhörig med missbruksproblem eller psykiatriska problem. I Tåget får du träffa andra barn och ungdomar med liknande erfarenheter. Grupperna är åldersindelade och träffas vid tio tillfällen under cirka 1,5 timme.

Kontakta barn- och familjeenheten

Du kommer i kontakt med barn- och familjeenheten genom att ringa kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till rätt person.

Elevhälsan

Se vilket stöd du kan få från elevhälsan

Hjälp från andra myndigheter och organisationer​

Barnahus i Örebro län - samverkan vid brott mot barnlänk till annan webbplats

Barnahus Örebro län är en samverkan mellan åklagare, polis, socialtjänst, rättsläkare/barnläkare och barnpsykiatri (BUP).

Koll på Soclänk till annan webbplats

På webbplatsen Koll på Soc hittar du information om socialtjänsten som särskilt är riktad till barn och unga.

BRIS Barnens hjälptelefonlänk till annan webbplats

BRIS - Barnens rätt i samhället

Telefon: 116 111

BRIS Vuxentelefon - om barnlänk till annan webbplats

​BRIS - Barnens rätt i samhället

Telefon: 077-150 50 50

Polisen - Om du är utsatt för brottlänk till annan webbplats

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till socialtjänsten i den kommun där barnet eller ungdomen bor.

Telefon vid akuta eller pågående brott: 112

Telefon: 114 14

RFSL Stödmottagninglänk till annan webbplats

Om du är en hbtq-person som blivit utsatt för kränkningar, hot och våld kan du få stöd och hjälp. Du kan också höra av dig om du har en anhörig eller vän som blivit utsatt.

Kuling - för dig som har en förälder med psykisk ohälsalänk till annan webbplats

Region Örebro läns mötesplats för dig som har en förälder med psykisk ohälsa.

1177 vårdguidenlänk till annan webbplats

Här kan du få råd om hälsa och vård. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när du behöver det.

Telefon: 1177​

Om när barn mår dåligt på 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Om att vara ung och må dåligt på 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Ungdomsmottagningen i Hallsberglänk till annan webbplats

På ungdomsmottagningen kan du träffa barnmorska, sjuksköterska, läkare, kurator, psykolog eller samtalsterapeut.

Ungdomsmottagning på nätetlänk till annan webbplats

​UMO är en ungdomsmottagning på nätet. Det är alltså ingen mottagning som man kan gå eller ringa till.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.