Stöd till barn och unga

Se vilket stöd du kan få om du är barn eller ung och mår dåligt.

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med missbruk. Här kan du läsa om vilka verksamheter som kan hjälpa dig.

Barn- och familjeenheten

Barn- och familjeenheten riktar sig till dig som är 0 - 20 år och till din familj.

Vi kan hjälpa dig i frågor om

 • föräldrastöd
 • alkohol och droger
 • brister i föräldraskap
 • dödsfall
 • ilska och utbrott
 • kriminalitet
 • kris i livet
 • samarbete för separerade vårdnadshavare  
 • vårdnad, boende och umgänge
 • riskbruk och missbruk
 • sexuella övergrepp
 • skilsmässa
 • våld och övergrepp.

Kontakta barn- och familjeenheten

Telefon

Du kommer i kontakt med barn- och familjeenheten genom att ringa kommunens kontaktcenter. De kopplar i sin tur dig vidare till rätt person.

Telefon: 0582-68 50 00

Medborgartjänsten

Du som fått tillgång till Medborgartjänsten kan använda den för att kontakta din handläggare.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda den.

Koll på soc - information om socialtjänsten för dig som är barn eller ungdom

Webbplatsen Koll på soc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koll på soc – english Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koll på soc – العربية Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koll på soc är en webbplats om socialtjänsten för dig som är under 21 år. Den är ett stöd för dig som

 • redan är i kontakt med soc
 • har funderat på att kontakta soc för att du mår dåligt, eller vet någon annan som mår dåligt
 • vill veta mer om soc.

På sajten finns bland annat information om

 • vad socialtjänsten gör
 • tips inför möten
 • hjälp för dig som vill ta kontakt med dem.

Till sajten hör också en Youtube-kanal med filmer om soc.

Stödgrupper för barn och unga

Familjeteamet har stödgrupper för dig som är barn eller ung.

Mer information om familjeteamets stödgrupper.

Elevhälsan

Fyren - för dig med minskad skolnärvaro

Dans för hälsa - för dig som är tjej och går i högstadiet eller på Alléskolan

Läs om annat stöd du kan få från elevhälsan.

Samverkan mellan skola, förskola och socialtjänsten

Skolan, förskolan och socialtjänst samverkar på flera sätt. Du som är vårdnadshavare kan också be socialtjänsten och förskolan eller skolan att samarbeta för att du ska få ett så bra stöd som möjligt.

Läs om förskolans, skolans och socialtjänstens samarbete

Stöd och hjälp från andra myndigheter och organisationer

Barnahus i Örebro län - samverkan vid brott mot barn

Barnahus Örebro län är en samverkan mellan åklagare, polis, socialtjänst, rättsläkare/barnläkare och barnpsykiatri (BUP).

Om Barnahus i Örebro län på Örebro kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - barnens hjälptelefon och Brischatten

Telefon: 116 111

För dig under 18 år som behöver prata med någon vuxen. Du kan ringa eller chatta
anonymt. BRIS har alltid öppet, även på natten. Här kan du få prata med en kurator som är utbildad i och van vid att prata om känslor, tankar och hur en har det.

Du kan också chatta med en kurator på Bris-chatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälptelefonen och chatten drivs av organisationen BRIS, barnens rätt i samhället.

Första kontakten

Telefon: 019-602 58 00

Via Första kontakten kan du få träffa en person att prata med. Hör av dig om du till
exempel känner dig nedstämd, stressad eller orolig på ett sätt som påverkar ditt liv och hälsa. Första kontakten kan hjälpa dig att hitta rätt väg för att börja må bättre.

Om Första kontakten på Region Örebro läns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande kompis - stödchatt

Chatta med jourhavande kompis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande kompis är en stödchatt för dig upp till 25 år. De du pratar med är andra unga människor som finns där för dig när du behöver det.

Jourhavande kompis drivs av Röda korsets ungdomsförbund.

Polisen - Om du är utsatt för brott

Om du eller någon du känner utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till socialtjänsten.

Telefon till polisen vid akuta eller pågående brott: 112

Telefon när det inte är akut: 114 14

Ung och utsatt för brott - information på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RFSL:s stödmottagning för dig som är en hbtqi-person 

RFSL:s stödmottagning ger stöd till dig som är en hbtqi-person och har blivit utsatt för kränkningar, hot eller våld. Du kan också höra av dig om du har en anhörig eller vän som blivit utsatt.

Om stödmottagningen på RFSL:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kuling - för dig som har en förälder med psykisk ohälsa

Region Örebro läns mötesplats för dig som har en förälder med psykisk ohälsa.

Kulings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 vårdguiden

Här kan du få råd om hälsa och vård. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när du behöver det.

Telefon: 1177​

Om när barn mår dåligt på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om psykisk hälsa på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomsmottagningen i Hallsberg

Telefon: 019-602 67 30

Ungdomsmottagningen hjälper dig med frågor om sexualitet, graviditet, identitet och preventivmedel. Här kan du vända dig för att prata om stress, oro eller ångest.

Om ungdomsmottagningen i Hallsberg på Region Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO - ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för dig som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Webbplatsen UMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maria Ungdom

Maria ungdom riktar sig till dig som är mellan 13-25, bor i Örebro län och som har problem med alkohol och droger.

På Maria ungdom arbetar kuratorer, specialistsjuksköterska, läkare och psykolog och vi har mottagningar i Örebro, Lindesberg, Hallsberg och Karlskoga.

Hos Maria ungdom kan du få stöd, rådgivning och behandling utifrån dina behov på någon av våra mottagningar. Även dina närstående kan få rådgivning och stöd.

Kontakta Maria ungdom - information på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Maria Ungdom på Region Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mind Självmordslinjen

Telefon: 90101

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du kan också chatta med Minds Självmordslinje. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spes - telefon och chatt för efterlevande

Telefon: 020 -18 18 00

Chatta med Spes stödchatt för efterlevande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spes är en ideell organisation som är till för alla som mist en närstående genom självmord. Alla som är verksamma hos Spec har själva mist i suicid. De ger stöd från efterlevande till efterlevande.

Suicide zero - information och råd

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att minska självmorden i Sverige. På deras webbplats finns råd och information, till exempel hur du kan bemöta någon som mår dåligt.

Suicide zeros webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.