Dödsboanmälan

Läs om bouppteckning och dödsboanmälan. Om du är dödsbodelägare eller bouppgivare (utsedd att företräda dödsboet) kan du vända dig till kommunen för information och hjälp med utredning av dödsboanmälan.

Bouppteckning

När en person avlidit ska bouppteckning göras inom fyra månader från dödsfallet och därefter sändas till skatteverket för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

Skatteverket har en blankett för bouppteckning för den som vill göra det själv.länk till annan webbplats

Dödsboanmälan

Den avlidne personens tillgångar och skulder kallas för dödsbo. Om dödsboets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter som är kopplade till dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

Förutsättningarna för att en bouppteckning ska ersätta en dödsboanmälan är om

  • den avlidnes tillgångar enbart täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet
  • den avlidne inte äger någon fast egendom eller tomträtt.

Undantagsfall är om det finns försäkring med förmånstagarförordnande som inte medräknas som tillgång i dödsboet.

Hjälp att göra en dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan bara göras av social- och arbetsmarknadsnämnden. Dödsbodelägare eller bouppgivare (utsedd att företräda dödsboet) kan vända sig till kommunen för information och hjälp med utredning av dödsboanmälan.

Mer information

Information till dig som efterlevande på Efterlevandeguidens webbplatslänk till annan webbplats