Dödsboanmälan

Läs om bouppteckning och dödsboanmälan.

Bouppteckning

När en person avlidit ska en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig att göra bouppteckningar. Du kan också göra bouppteckningen själv.

Om bouppteckning på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dödsboanmälan

I vissa fall görs en dödsboanmälan istället för bouppteckning.

En dödsboanmälan ersätter bouppteckningen om

  • den avlidnes tillgångar enbart täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet
  • den avlidne inte äger någon fast egendom eller tomträtt.

Undantagsfall är om det finns försäkring med förmånstagarförordnande som inte medräknas som tillgång i dödsboet.

Hjälp att göra en dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan bara göras av social- och arbetsmarknadsnämnden. Dödsbodelägare eller bouppgivare (utsedd att företräda dödsboet) kan vända sig till kommunen för information och hjälp med utredning av dödsboanmälan.

Mer information

Information till dig som efterlevande på webbplatsen Efterlevandeguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som fått tillgång till Medborgartjänsten

Du som har ett pågående ärende och har fått tillgång till medborgartjänsten kan använda den för att

  • kontakta din handläggare
  • läsa information som din handläggare har skickat till dig.

Logga in i medborgartjänsten och läs mer om vem som kan använda tjänsten.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.