Försörjningsstöd för studenter

Se vad som gäller om du är student och söker försörjningsstöd.

Försörjningsstöd för student under studieuppehåll

Du som avslutat dina gymnasiestudier eller är vuxenstuderande ska i första hand söka jobb så att du själv kan försörja dig under studieuppehåll. I god tid före sommaruppehållet måste du söka alla typer av sommarjobb.

Om du trots detta inte lyckats få något jobb gäller följande krav för försörjningsstöd:

  • Att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt (till exempel genom egna tillgångar).
  • Att du är aktivt arbetssökande.
  • Att du är anmäld på arbetsförmedlingen.

Om du är gift eller sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om försörjningsstöd. Om du är ensamstående söker du för egen del.

När du ansöker görs en prövning för att se om du uppfyller kraven för att få försörjningsstöd.

Återbetalning av försörjningsstöd

Om du fått sommarjobb men det dröjer innan du får din första lön, kan du efter prövning, beviljas försörjningsstöd som förskott på kommande inkomst. Samma sak gäller om det dröjer innan du får arbetslöshetsersättning eller annan ersättning.

Om du beviljas försörjningsstöd som förskott på förmån/ersättning skrivs en återbetalningsförbindelse som du ska underteckna innan pengar betalas ut. Inför varje utbetalning skrivs en ny återbetalningsförbindelse.

Under september månad kommer en faktura att skickas till dig på aktuell skuld. Då har studierna återupptagits och studiemedel utbetalats samtidigt som du har fått andra inkomster.

Om skulden inte betalas in skickas ärendet till Kronofogden som driver ärendet vidare med rättsliga åtgärder.

Om du inte fått något sommarjobb

Om du trots aktivt arbetssökande inte lyckats få arbete under sommaruppehållet kommer du att anvisas en praktikplats/sysselsättning. Mer information om praktiktidens längd och om vilka platser som finns får du i samband med att du kontaktar en socialsekreterare på vuxenenheten för försörjningsstöd.

Vanliga frågor

Kan jag få försörjningsstöd när jag studerar?

Studerande ska i första hand försörja sig via Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Om du inte beviljats studiemedel och inte har någon annan studiefinansiering kan du inte fortsätta studera och ha försörjningsstöd istället.

Under studieuppehåll kan du som student få försörjningsstöd om du i övrigt är berättigad till det. Det innebär att du står till arbetsmarknadens förfogande, har sökt feriejobb i god tid, redan i början av året, och har gjort vad du kan för att själv försörja dig.

Får kommunen verkligen kräva att jag betalar tillbaka försörjningsstöd om jag sommarjobbat och haft innestående lön?

Ja, om du får försörjningsstöd samtidigt som du jobbar ska du betala tillbaka biståndet när du får din lön.

Hur många arbeten kan kommunen kräva att jag söker för att anses vara aktivt arbetssökande?

Det finns inget antal som säger att "nu har du sökt nog". Du ska kunna visa att du efter förmåga och utifrån arbetsmarknaden sökt alla jobb du kan.

I Hallsbergs kommun är minimikravet 20 dokumenterade sökta arbeten, fördelat över hela månaden.

Kan kommunen verkligen kräva att jag ska vara på en praktikplats för att få försörjningsstöd?

Ja, det är reglerat i socialtjänstlagen och ska ske i samråd med kommunens handläggare.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.