Bli kontaktperson eller ledsagare

Se vad det innebär att vara kontaktperson eller ledsagare. Hitta kontaktuppgifter för att få mer information om uppdragen.

Som kontaktperson eller ledsagare är du ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Ni träffas vanligtvis någon gång i veckan och gör saker tillsammans som att promenera, fika, gå och handla, gå på bio eller liknande.

Många personer med funktionsnedsättning har ett begränsat socialt nätverk och kan därför ha behov av en kontaktperson eller ledsagare för att få sina behov av social gemenskap och fritidsaktiviteter tillgodosedda.

Som kontaktperson eller ledsagare bör du:

  • ha ett intresse och engagemang för andra människor
  • vara lyhörd och ha tid för ett uppdrag i din vardag

Det krävs ingen särskild utbildning eller erfarenhet för att bli kontaktperson eller ledsagare.

Kontaktperson

Som kontaktperson är du ett stöd och en vän. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt att ge råd och stöd i vardagssituationer.

Det viktigaste är själva samvaron och någon form av kontakt mellan brukaren och kontaktpersonen bör ske åtminstone varje vecka. Behovet av socialt stöd är oftast störst på kvällar och helger, men det varierar från person till person.

Det ingår i uppdraget som kontaktperson

  • Att vara en vän.
  • Att tillsammans planera aktiviteter.
  • Att vara rådgivare och kunna stödja i olika situationer.
  • Att bryta isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter.

Ledsagare

En ledsagare ska följa med en person som vill komma ut och delta i samhällslivet, men som inte klarar det på egen hand. En viktig uppgift är att hjälpa den funktionsnedsatte att bryta sin isolering, genom samvaro och för att ges möjlighet till aktiviteter i samhället.

Ledsagarservice handlar om att få möjlighet att

  • delta i kultur- och fritidsaktiviteter
  • besöka vänner
  • ta promenader med mera.

Insatsen bör ses som en personlig service och anpassas efter brukarens behov. Ledsagningen ska ske i närområdet (inom en radie på cirka tre mil från Hallsbergs kommun). Ledsagning utförs inte i den enskildes hem.

Som kontaktperson och ledsagare har du tystnadsplikt.

Hör av dig om du vill veta mer

Om du är intresserad eller vill ha mer information om vad ett uppdrag kan
innebära, kontakta kommunens biståndshandläggare.

Telefon: 0582-68 51 11

E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.