Personlig assistans

Ansök om personlig assistans. Se vad som kan ingå i stödet och hur du kan välja vem som ska utföra det.

Personlig assistans är en insats du söker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd och service enligt LSS - så funkar det.

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan ansöker du om personlig assistans hos Försäkringskassan.

Om assistansersättning för vuxna på Försäkringskassans webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver personligt utformat stöd kan du ansöka om personlig assistans. Du kan ansöka om du

 • omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • har en stor och varaktig funktionsnedsättning
 • behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov
 • inte har fyllt 65 år.

Du som får personlig assistans kan få hjälp med till exempel

 • att sköta din hygien
 • att ta på dig kläder
 • att äta
 • hushållsarbete
 • att kommunicera med andra
 • stöd i aktiviteter utanför ditt hem.

Val av personlig assistans

Du får själv välja vem som ska utföra din assistans. Du kan

 • vara arbetsledare själv till dina personliga assistenter
 • anlita ett kooperativ
 • anlita ett assistansföretag
 • välja att kommunen utför assistansen.

Kommunen som utförare

Om du väljer att kommunen ska utföra din assistans blir du kontaktad av enhetschefen för personlig assistans. Ni träffas för att prata om

 • vad du vill ha hjälp med
 • när du vill ha hjälp
 • vem du vill ska hjälpa dig.

När assistansen startar gör ni en genomförandeplan. Den är till för att du ska veta att du får den hjälp du behöver. Den är också till för att personalen ska veta vilka arbetsuppgifter de har.

När du anlitar kommunen som utförare är det Hallsbergs kommun som är arbetsgivare. Det betyder att det är kommunen som anställer dina assistenter efter gällande avtal och efter samråd med dig. Kommunen ansvarar också för fortbildning, arbetsplatsmöten och arbetsmiljö.

Om du inte är nöjd med din assistans kan du prata med din personal eller kontakta enhetschefen för personlig assistans.

Kontakta enhetschefen för personlig assistans

Isabell Dahlgren
Telefon: 0582-68 5 031
E-post: isabell.dahlgren@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.