Personlig assistans

Läs och ansök om personlig assistans för dig med en funktionsnedsättning som gör att du behöver personligt utformat stöd.

Du kan ansöka om personlig assistans om du

 • omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • har en stor och varaktig funktionsnedsättning
 • behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov
 • inte har fyllt 65 år.

Du som får personlig assistans kan få hjälp med till exempel

 • att sköta din hygien
 • att ta på dig kläder
 • att äta
 • hushållsarbete
 • att kommunicera med andra
 • stöd i aktiviteter utanför ditt hem.

Ansök om personlig assistans

Om du behöver hjälp mindre än 20 timmar i veckan

Om du behöver hjälp mindre än 20 timmar i veckan ansöker du om personlig assistans till kommunen. Det gör du genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare eller genom att skicka in en blankett.

Ansök om personlig assistans

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan ansöker du om personlig assistans hos Försäkringskassan.

Om assistansersättning för vuxna på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats

Val av personlig assistans

Du får själv välja vem som ska utföra din assistans. Du kan

 • vara arbetsledare själv till dina personliga assistenter
 • anlita ett kooperativ
 • anlita ett assistansföretag
 • välja att kommunen utför assistansen.

Kommunen som utförare

Om du väljer att kommunen ska utföra din assistans blir du kontaktad av enhetschefen för personlig assistans. Ni träffas för att prata om

 • vad du vill ha hjälp med
 • när du vill ha hjälp
 • vem du vill ska hjälpa dig.

När assistansen startar gör ni en genomförandeplan. Den är till för att du ska veta att du får den hjälp du behöver. Den är också till för att personalen ska veta vilka arbetsuppgifter de har.

När du anlitar kommunen som utförare är det Hallsbergs kommun som är arbetsgivare. Det betyder att det är kommunen som anställer dina assistenter efter gällande avtal och efter samråd med dig.

Kommunen ansvarar också för fortbildning, arbetsplatsmöten och arbetsmiljö.

Om du inte är nöjd med din assistans kan du prata med din personal eller kontakta:

Gabriella Jörgensen, enhetschef

Telefon: 0582-68 56 96

E-post: gabriella.jorgensen@hallsberg.se. 

Kontaktcenter