Färdtjänst och sjukresor

Länstrafiken ansvarar för färdtjänst. Region Örebro län ansvarar för sjukresor.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.