Ledsagare

Ansök om ledsagarservice för dig med en funktionsnedsättning som behöver hjälp att kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter i närområdet.

Ledsagaren följer med dig för att möjliggöra en fritid utanför hemmet. Det kan handla om att ni

  • besöker vänner
  • deltar i fritidsaktiviteter som bowling eller bad
  • deltar i kulturaktiviteter som bio eller konserter
  • går en promenad.

För att få ledsagarservice ska du omfattas av lagen om stöd och service (LSS). Du får hjälp ett antal timmar varje månad. Om du har personlig assistans behöver du inte ansöka om ledsagarservice.

Stöd och service enligt LSS - så fungerar det

Ansök

Du ansöker om ledsagarservice genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare eller genom att skicka in en blankett.

Ansök om ledsagarservice