Daglig verksamhet

Ansök om att få delta i daglig verksamhet. Se vilka verksamheter som finns.

Daglig verksamhet är en insats du söker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd och service enligt LSS - så funkar det.

PL-gruppen

PL-gruppen arbetar bland annat med att återvinna elektroniska apparater, bilvård och trädgårdsskötsel. Du kan till exempel få

 • plocka isär apparater och ta hand om plast, plåt och metall
 • hämta återvinning på olika arbetsplatser
 • sköta bilar
 • klippa gräs.

Resursgruppen

Resursgruppen hjälper Sköllergårdens vård- och omsorgsboende och arbetar bland annat med att

 • hämta sopor och tvätt
 • tvätta arbetskläder
 • transportera matvagnar
 • källsortera
 • få till fysisk aktivitet.

Servicegruppen

Servicegruppen hjälper Blomsterängens vård- och omsorgsboende med att bland annat

 • transportera mat och diskvagnar
 • hämta sopor och tvätt från olika avdelningar
 • fylla på i olika förråd
 • ta hand om varor som kommer - räkna och plocka in
 • tvätta hjälpmedel, som rullatorer och rullstolar.

Sörängen

Här arbetar vi tillsammans i små grupper men även självständigt.

Du kan bland annat få arbeta med

 • legojobb
 • hantverk
 • sinnesträning
 • pyssel
 • motion
 • återvinning.

Träffen

Träffen är indelad i två avdelningar. Du får ditt eget veckoschema och du arbetar både själv och i små grupper tillsammans med andra.

Du kan bland annat få arbeta med

 • enklare jobb
 • musik
 • hantverk
 • trädgård
 • sinnesträning
 • motion och bad.

Externa platser

Deltagarna i externa platser arbetar ute på ett företag eller i en affär. Det är ett självständigt arbete, men du har en handledare som hjälper dig ibland.

Du ska kunna ta dig till och från ditt arbete själv.

Ersättning

Du får en mindre ersättning när du deltar i daglig verksamhet. Ersättningen kallas habiliteringsersättning och är skattefri och räknas inte som inkomst.

Du betalar själv för lunch och fika. Du betalar också en del av kostnaden för resorna till och från verksamheten.

Kontakta enhetschefen för LSS

Sophia Engström Lindh
Telefon: 0582-68 54 30
E-post: sophia.engstrom.lindh@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.