Korttidstillsyn för skolungdom

Ansök om korttidstillsyn. Se vem som kan få stödet och när du kan få tillsyn.

Korttidstillsyn för skolungdom är en insats du söker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd och service enligt LSS - så funkar det.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.