Korttidstillsyn för skolungdom

Ansök om korttidstillsyn för dig som är skolungdom med funktionsnedsättning. Du kan ansöka från vårterminens slut det år du fyller 13 år till och med gymnasieskolans slut.

Tillsynen beviljas före och efter skoldagens slut samt under skollov, då dina vårdnadshavare arbetar eller studerar.

För att få korttidstillsyn för skolungdom ska du omfattas av lagen om stöd och service (LSS).

Stöd och service enligt LSS - så fungerar det

Ansök

Du ansöker om korttidstillsyn genom att kontakta kommunens biståndshandläggare eller genom att skicka in en blankett.

Ansök om korttidstillsyn för skolungdom