Stöd och service enligt LSS - så funkar det

Se vem som har rätt till stöd enligt LSS. Se vilka insatser som finns att söka och vad det kostar med mera.

Du kan ansöka om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna ska hjälpa dig som har en funktionsnedsättning att leva som andra.

Vem som har rätt till stöd och service enligt LSS

De som omfattas av LSS är personer med:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Stöd enligt socialtjänstlagen

Du som inte har rätt att få stöd enligt LSS kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) för att få det stöd du behöver.

Insatser du kan söka

Inom LSS finns det tio insatser du kan söka:

Ansökan

Du ansöker om stöd och service enligt LSS genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare eller genom att skicka in en blankett.

Ansök om insatser enligt LSS

Avgifter

Insatser som beslutas enligt LSS kostar inget för dig. Men du betalar till exempel för

  • hyra
  • mat
  • fritidsaktiviteter
  • resor till och från daglig verksamhet.

Förhandsbesked för dig som ska flytta till kommunen

Om du ska flytta till Hallsbergs kommun kan du ansöka om förhandsbesked.

Läs om förhandsbesked enligt LSS och gör en ansökan

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.