Stöd och service enligt LSS - så funkar det

Läs och ansök om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De insatser som finns att söka är till för att hjälpa dig med en funktionsnedsätning att leva som andra.

Innehåll på sidan

Vem som har rätt till stöd och service enligt LSS

De som omfattas av LSS är personer:

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Stöd enligt socialtjänstlagen

Du som inte har rätt att få stöd enligt LSS kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) för att få det stöd du behöver.

Insatser du kan söka

Inom LSS finns det tio insatser du kan söka:

Ansökan

Du ansöker om stöd och service enligt LSS genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare eller genom att skicka in en blankett.

Ansök om insatser enligt LSS

Avgifter

Insatser som beslutas enligt LSS kostar inget för dig. Men du betalar till exempel hyra, mat, fritidsaktiviteter och resor till och från daglig verksamhet.

Förhandsbesked för dig som ska flytta till kommunen

Om du ska flytta till Hallsbergs kommun har du rätt att få insatser här. Din ansökan behandlas på samma sätt som för dem som redan bor i kommunen.

För att du ska kunna få förhandsbesked ska det vara bestämt att du ska flytta hit. Du kan inte få förhandsbesked från flera kommuner för samma tid.

Förhandsbeskedet är giltigt i sex månader.

Kontaktcenter