Kontaktperson

Ansök om att få en kontaktperson. Läs om vad det innebär att ha en kontaktperson.

Kontaktperson är en insats du söker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd och service enligt LSS - så funkar det.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.