Parkeringstillstånd för dig som är rörelsehindrad

Ansök om parkeringstillstånd, får information om vem som kan få tillstånd, se vilka regler som gäller med mera.

Du kan ha rätt att få parkeringstillstånd om du

  • har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har mycket svårt att förflytta dig på egen hand
  • är rörelsehindrad men inte kör bil själv. Detta beviljas bara i undantagsfall. Till exempel om du har svåra förlamningar eller allvarliga balansrubbningar.

Ansök om parkeringstillstånd

Du ansöker om tillståndet med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Blankettens sida 2 ska fyllas i av läkare.

Kontakta trafikhandläggaren

Catrin Bratt
Telefon: 0582-68 50 38
E-post: catrin.bratt@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.