Ansök om stöd och service enligt LSS och SoL

Ansök om insatser eller om förhandsbesked. Se vad som händer när du gjort din ansökan och hur du överklagar ett beslut.

Innehåll på sidan

Vem som kan ansöka

Du kan göra en ansökan enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen SoL om

  • det är du själv som behöver stöd
  • du är god man eller förvaltare till den som behöver stöd
  • du är vårdnadshavare till någon som är under 18 år och som behöver stöd.

Ta gärna kontakt med biståndshandläggare för att rådgöra om din eventuella ansökan innan du ansöker.

Så går ansökan till

1. Du skickar in din ansökan

Du kan ansöka genom att

Ansökan ska skickas till kommunens biståndshandläggare, adress

Hallsbergs kommun
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
LSS-handläggaren
694 80 Hallsberg

2. Biståndshandläggaren gör en utredning

När kommunen har tagit emot din ansökan gör en biståndshandläggare en utredning. I utredningen samlar handläggaren in fakta om din funktionsnedsättning och hur den påverkar ditt liv. Om det behövs och om du samtycker till det kan biståndshandläggaren behöva samla in fakta både från dig, personer i din närhet och sjukvården.

Insamlingen av fakta kan bland annat ske genom

  • personliga möten
  • telefonsamtal
  • utlåtanden från sjukvården.

Du som ansöker om att få stöd ska få veta vad andra har berättat om dig. Du ska också få säga om du tycker att det andra har berättat stämmer eller inte.

När utredningen är klar görs en bedömning om du har rätt till stöd och i så fall vilken omfattning. Bedömningen kan göras utifrån

  • lagen
  • kommunens riktlinjer
  • förarbeten till lagen
  • aktuella vägledande domslut.

Sekretess
Alla uppgifter som handläggaren samlat in sparas. Uppgifterna är belagda med sekretess vilket innebär att inga uppgifter om dig lämnas ut till obehöriga.

3. Du får ett beslut om insats

Biståndshandläggaren eller socialnämndens individutskott beslutar om du ska få det stöd du sökt eller inte. Beslutet skickas till dig med post. Du kan få bifall eller avslag.

Bifall
Att få bifall betyder att du får det stöd du ansökt om. I det beslutet ska det stå vilket stöd du fått, hur mycket stöd du får och hur länge du får stödet.

Avslag
Om du får avslag betyder det att du inte får det stöd du sökt eller att du inte får delar av det stöd du sökt.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.