Felanmäl och lämna synpunkter

Felanmäl och lämna synpunkter på gator, cykel- och gångbanor, belysning, vatten och avlopp, badplatser, elljusspår med mera. Anmäl enkelt avhjälpta hinder, se vilka felanmälningar andra har gjort.

Om ditt ärende är akut ska du ringa till oss. Felanmäl akuta ärenden

I vårt system för felanmälan kan du göra egna felanmälningar och lämna synpunkter. Du kan också se vilka fel som andra har anmält. Din felanmälan kan gälla bland annat

För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.