Ta ner träd på kommunens mark

Läs om hur du ansöker om att vi ska fälla ett träd som står på kommunens mark. Se vilket datum du senast måste ansöka.

Ansök om att ett träd ska tas ner

Du kan ansöka om att vi ska ta ner ett träd som står på kommunens mark. Du ansöker med en blankett som du kan skicka med posten eller med e-post. Adresserna står på blanketten.

Berörda grannar ska ge sitt godkännande på blanketten. För att vara berörd ska man se trädet från sin tomt. Man kan också vara berörd av beslutet på andra sätt, till exempel för att barn använder marken som lekplats.

Vi går igenom ansökningar en gång om året

Blanketten ska skickas in senast den 1 september. Vi bedömer din ansökan under vinterhalvåret. Om din ansökan blir godkänd fäller vi också trädet eller gör andra åtgärder då.

Vi bedömer din ansökan utifrån

  • trädets betydelse för området som helhet
  • trädets ekologiska och estetiska värden
  • om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens
  • trädets kondition.

Vi fäller inte träd för att löv från kommunens träd blåser in i din trädgård. Vi fäller inte träd enbart för att de står i vägen för till exempel parabolantenner.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.