Ta ner träd på kommunens mark

Läs om hur du ansöker om att vi ska fälla ett träd som står på kommunens mark. Se vilket datum du senast måste ansöka.

Så ansöker du om att ett träd ska tas ner

1. Kontakta de grannar som är berörda

De grannar som är berörda ska ge sitt godkännande till att trädet fälls. För att vara berörd ska man se trädet från sin tomt. Man kan också vara berörd av beslutet på andra sätt, till exempel för att barn använder marken som lekplats.

2. Skicka in din ansökan

Du gör din ansökan i en e-tjänst. Du behöver BankID för att kunna använda tjänsten.

3. Din ansökan behandlas av kommunen

Kommunen går igenom ansökningar en gång om året. Du ska skicka in din ansökan senast den 1 september. Kommunen bedömer din ansökan under vinterhalvåret. Om din ansökan blir godkänd fäller vi också trädet eller gör andra åtgärder under vinterhalvåret.

Så bedömer kommunen din ansökan

Vi bedömer din ansökan utifrån

  • trädets betydelse för området som helhet
  • trädets ekologiska och estetiska värden
  • om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens
  • trädets kondition.

Vi fäller inte träd om anledningen till att du vill att det tas ner är att

  • löv från träd blåser in i din trädgård.
  • de står i vägen för till exempel parabolantenner.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.