Eldning utomhus och fyrverkerier

Se vad som gäller om du ska elda trädgårdsavfall, anordna en valborgsmässoeld eller använda fyrverkerier.

Då får bara elda ditt trädgårdsavfall om du inte stör andra. Om du anordnar en valborgsmässoeld måste du se till att du eldar på ett säkert sätt.

Elda trädgårdsavfall

Grundregeln är att allt avfall ska lämnas in för återvinning, även trädgårdsavfall. Det står i miljöbalkens andra kapitellänk till annan webbplats och kallas för hushållningsprincipen.

I Hallsbergs kommun får du bara elda trädgårdsavfall på din tomt om du gör det på ett sätt som inte är störande för dina grannar eller för andra runtomkring.

Om att elda trädgårdsavfall på Nerikes brandkårs webbplats.länk till annan webbplats

Valborgsmässoeld

Om du eldar utomhus ska du göra det på ett säkert sätt för att undvika att oönskade bränder uppstår. Du som är ansvarig för eldningen ska se till att säkerhetsåtgärder har gjorts och att eldningen sker på ett lämpligt avstånd från byggnader, skog och annat som måste skyddas.

Om valborgsmässoeldar på Nerikes Brandkårs webbplats.länk till annan webbplats

Fyrverkerier

Du kan behöva tillstånd från Polisen för att använda fyrverkerier. Du måste ha tillstånd om du ska använda fyrverkerier på offentlig plats.

Se regler för fyrverkerier och sök tillstånd på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.