Eldning utomhus och fyrverkerier

Se vad som gäller om du ska elda trädgårdsavfall, anordna en valborgsmässoeld eller använda fyrverkerier.

Du får bara elda ditt torra löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall om du inte stör andra. Om du anordnar en valborgsmässoeld måste du se till att du eldar på ett säkert sätt. För att få använda fyrverkerier kan du behöva tillstånd från Polisen.

Elda trädgårdsavfall

Grundregeln är att allt avfall ska lämnas in för återvinning, även trädgårdsavfall. Det står i miljöbalkens andra kapitel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kallas för hushållningsprincipen.

Ska du elda trädgårdsavfall på din tomt måste du göra det på ett sätt som inte är störande för andra.

Om att elda trädgårdsavfall på Nerikes brandkårs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elda trädgårdsavfall i ett område med detaljplan

Om du bor i ett område med detaljplan får du bara elda trädgårdsavfall vecka 16 och 17 samt vecka 43 och 44.

Valborgsmässoeld omfattas inte av denna bestämmelse. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Valborgsmässoeld

Om du eldar utomhus ska du göra det på ett säkert sätt för att undvika att oönskade bränder uppstår. Du som är ansvarig för eldningen ska se till att säkerhetsåtgärder har gjorts. Du ska också se till att eldningen sker på ett lämpligt avstånd från byggnader, skog och annat som måste skyddas.

Fyrverkerier

Du kan behöva tillstånd från Polisen för att använda fyrverkerier. Du måste ha tillstånd om du ska använda fyrverkerier på offentlig plats.

Se regler för fyrverkerier och sök tillstånd på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.