Invasiva arter

Få information om de invasiva arterna parkslide och jätteloka. Se hur du ska göra om du hittar dem på din tomt eller i naturen.

Parkslide

Blommande grenar av parkslide

Blommande grenar av parkslide

Parkslide är en invasiv växt med stor spridningskraft. Den kan snabbt

  • ta över stora områden
  • orsaka skador på fastigheter
  • tränga ut andra arter.

Naturvårdsverket rekommenderar att du inte planterar parkslide. Om du har den på din mark ska du hantera den väldigt försiktigt.

Parkslide är svår att bekämpa då den:

  • Kan etablera sig lätt på vilken typ av jord som helst.
  • Sprids med ytterst små rot- eller stamfragment, i vissa fall så små som 0,7 millimeter.
  • Har en tidig tillväxt på våren och bildar snabbt täta bestånd.
  • Kan använda sina lagrade resurser till att skjuta nya skott många år efter att bekämpning har påbörjats.
  • Kan reagera på bekämpningsförsök genom att skjuta rotskott upp till sju meter från huvudplantan.
  • Har högre tolerans mot kemiska bekämpningsmedel i jämförelse med många andra arter.

Parkslide på din tomt eller mark

Kommunen avråder dig från att försöka gräva bort eller skära ned etablerade bestånd av parkslide. Risken är stor att växten då sprids mer.

Om det är ett ungt bestånd kan det vara möjligt att hålla tillbaka växten och trötta ut den. Det görs genom bekämpning under flera år.

Du ska inte försöka åtgärda eventuella bestånd som finns på kommunens mark.

Mer information om parkslide på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera att du hittat parkslide i naturen

Om du hittar parkslide i naturen kan du rapportera in det till Artportalen - en webbplats från Svenska Lantbruksuniversitetet.

Rapportera parkslide till Artportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jätteloka

Blommande jätteloka

Blommande jätteloka

Jätteloka är en storväxt art som kan bilda stora bestånd. Växtsaften kan i kombination med solljus orsaka svåra blåsor på huden. Jätteloka kallades tidigare även jättebjörnloka.

Jätteloka på din tomt eller mark

Jättelokan är med på EU:s förteckning över invasiva arter. Det betyder att du måste ta bort den om den finns på din mark.

Det mest effektiva sättet att bekämpa jätteloka är att gräva upp den med rötterna. Bränn sedan alla växtdelar.

Kom ihåg att använda skyddskläder och glasögon när du hanterar växten.

Mer information om jätteloka på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera att du hittat jätteloka i naturen

Om du hittar jätteloka i naturen kan du rapportera in det till Artportalen - en webbplats från Svenska Lantbruksuniversitetet.

Rapportera jätteloka till Artportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.