Invasiva arter

Få information om de invasiva arterna parkslide och jätteloka (jättebjörnloka) samt vad du ska göra om du kommer i kontakt med dessa.

Innehåll på sidan

Parkslide

Parkslide är en invasiv växt med stor spridningskraft som snabbt kan ta över stora områden, orsaka skador på fastigheter och tränga ut andra arter. Den är ett problem i trädgårdar och i infrastruktur och är svår att bekämpa då växten med tiden får ett enormt rotsystem och är svår att utrota.

Viktigt att tänka på

Naturvårdsverket rekommenderar att du avstår från att plantera parkslide samt att du hanterar den väldigt försiktigt om du har den på din mark.

Parkslide är svår att bekämpa då den:

  • Kan etablera sig lätt på vilken typ av jord som helst.
  • Sprids med ytterst små rot- eller stamfragment, i vissa fall så små som 0,7 millimeter.
  • Har en tidig tillväxt på våren och bildar snabbt täta bestånd.
  • Kan använda sina lagrade resurser till att skjuta nya skott många år efter att bekämpning har påbörjats.
  • Kan reagera på bekämpningsförsök genom att skjuta rotskott upp till sju meter från huvudplantan.
  • Har högre tolerans mot kemiska bekämpningsmedel i jämförelse med många andra arter.

Rapportera och hindra spridning av parkslide

Om du hittar parkslide i naturen kan du rapportera in det till Artportalen via: www.invasivaarter.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkslide på egen tomt

Hittar du parkslide på den egna tomten har du som fastighetsägare ett eget ansvar för att förhindra att växten sprids, läs om hur du går till väga på: Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom kommunen avråder vi från att försöka gräva bort eller skära ned redan etablerade bestånd av parkslide. Risken är stor att man då i stället sprider växten ytterligare. Om det är ett nytt, ungt bestånd kan det vara möjligt att hålla tillbaka växten och trötta ut den genom bekämpning under flera år. Som privatperson ska man inte försöka åtgärda eventuella bestånd på kommunens mark.

Så här ser parkslide ut:

Parkslide

Jätteloka (Jättebjörnloka)

Jätteloka är en storväxt art som kan bilda stora bestånd. Jätteloka är med på EU:s förteckning över invasiva arter, vilket innebär att du som markägare måste ta bort den om den finns på din mark.

Viktigt att tänka på

Växtsaften i kombination med solljus kan orsaka brännskador på huden.

För att bekämpa jätteloka mest effektivt krävs det att man gräver upp den med rötterna samt bränner alla växtdelar. Kom ihåg att använda skyddskläder och glasögon när du hanterar växten.

Om du hittar jätteloka i naturen är det bra om du rapporterar det till Artportalen via: www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om jättelokan på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här ser jättelokan ut:

Jätteloka

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.