Eldstad och rökkanal

Du ska göra en anmälan om du ska installera eller förändra en eldstad eller rökkanal.

Om att installera eldstad och rökkanal

Du ska göra en anmälan om du ska installera en ny eldstad eller rökkanal. Du ska också göra en anmälan om du ska göra ändringar i en befintlig eldstad eller rökkanal.

Om åtgärden du ska göra påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt ska du istället söka bygglov för fasadändring.

Så söker du bygglov för ändringar på fasaden

Om du ska göra installationen samtidigt som du ska bygga ett hus eller bygga till ditt hus behöver du inte göra en separat anmälan. Du kan anmäla installationen i samband med din ansökan om bygglov.

Du behöver göra en anmälan om du ska

 • installera en eldstad eller rökkanal
 • göra en väsentlig förändring av en eldstad eller rökkanal
 • sätta in en ny kassett i en öppen spis
 • installera ett vedeldat bastuaggregat.

Du behöver inte anmäla om du ska

 • byt till en likvärdig eldstad i avseende av storlek, effekt och anslutning till rökkanal.
 • göra en glidgjutning av skorsten.
 • sätta in ett insatsrör i en befintlig skorsten.
 • göra liknande underhållsåtgärder.

Rådgör med sotaren innan du anmäler

Rådgör gärna med sotaren redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för din installation.

Så anmäler du eldstad och rökkanal

1. Ta fram handlingar

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Fackmannamässiga ritningar innebär att de är

 • utförda på vitt olinjerat papper, helst i A3-format.
 • i svartvitt – Inte färgade eller gråtonade.
 • skalenliga. (Skalan ska också framgå på ritningen.)
 • Måttsatta.
 • Märkta med information om vilken fastighet som avses och vilken åtgärd som avses.

Här har vi listat vad som normalt behöver bifogas för installation av eldstad eller rökkanal.

Situationsplan. En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

Fasadritning. Fasadritningar från alla håll med skorstenen inritad.

Planritning. Planritning med eldstaden inritad.

Produktinformation, kallas också prestandadeklaration.

Förslag till kontrollplan. Läs om kontrollplaner.

2. Gör en anmälan

Du gör dina anmälan i en e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha e‑legitimation.

3. Ditt ärende handläggs

När vi har fått in anmälan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Kommunen granskar din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras.

Kommunen ska ta ett beslut om din anmälan inom fyra veckor från att ärendet är komplett.

När du har ett pågående ärende använder du e-tjänster för att följa ditt ärende, kontakta din handläggare och komplettera ditt ärende.

E-tjänster för byggärenden

4. Startbesked

Om kommunen bedömer att du kan utföra åtgärden tas ett beslut om startbesked.

Startbeskedet gäller i två år efter beslutsdatumet. Byggnationen ska då vara klar och du ska ha fått ett slutbesked. I startbeskedet står det vilka handlingar du ska lämna in för att få ett slutbesked.

I samband med att du får beslutet får du också fakturan för din ansökan.

5. Slutbesked

När du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet genom att utfärda ett slutbesked.

I startbeskedet står det vilka handlingar som ska inlämnas för slutbesked.

Kom ihåg att du inte får börja använda det du byggt innan du har fått ett slutbesked.

Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst.

För att du ska få slutbesked ska du skicka in ett protokoll från skorstensfejarmästaren på att installationen är godkänd och den signerade kontrollplanen.

Exempel på avgift

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal: 3 479 kr.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.