Eldstad och rökkanal

Du behöver göra en anmälan om du ska installera eller förändra en eldstad eller rökkanal.

Ändringar på utsidan av byggnaden kräver bygglov

Om åtgärden påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt kan du istället behöva söka bygglov för fasadändring.

Om du ska installera en eldstad behöver du normalt inte söka bygglov, men du måste göra en anmälan. Det gäller till exempel om du ska installera eller ändra

 • en braskamin
 • ett vedeldat bastuaggregat
 • en vedspis
 • en kakelugn
 • en rökkanal (en skorsten).

Då behöver du inte göra en anmälan

Du behöver inte anmäla att du ska:

 • Byta till en likvärdig eldstad. Den ska då vara av liknande storlek och effekt och ha liknande anslutning till rökkanal.
 • Glidgjuta en skorsten.
 • Sätta i insatsrör i en befintlig skorsten.
 • Göra liknande underhållsåtgärder.

Då ska du göra en anmälan

Du behöver göra en anmälan för:

 • installation av eldstad eller rökkanal.
 • väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal.
 • insättning av en ny kassett i en öppen spis.
 • vedeldat bastuaggregat.

Ska du installera en eldstad eller rökkanal i samband med att du ska göra en annan åtgärd som behöver bygglov? Då kan du anmäla installationen tillsammans med din bygglovsansökan.

Så går det till att göra en anmälan

Figur som visar stegen i processen för anmälan av byggåtgärd: anmälan, startbesked och slutbesked

Du anmäler din byggåtgärd i en e-tjänst. Du ska också skicka med vissa handlingar i din anmälan.

Anmäl en byggåtgärd i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också anmäla med en blankett du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Handlingar du ska skicka med i din anmälan

Anmälningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Prestandadeklaration för eldstaden

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

När kommunen har fått din anmälan händer följande:

 • Din anmälan registreras och du får ett mottagningsbevis.
 • Ärenden delas ut till handläggarna två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
 • Handläggaren gör en första granskning av ditt ärende. Om något saknas blir du kontaktad.

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta ska du få ett beslut inom 4 veckor.

Startbesked

När du får ditt beslut om startbesked får du börja med din åtgärd. Om du börjar innan du fått startbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Du kan också behöva återställa det du har byggt eller installerat.

Du kan behöva komplettera ditt ärende för att få startbesked. Du skickar in kompletteringarna i en e-tjänst.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När arbetet är färdigt

När byggnationen eller installationen är klar ska du skicka in kontrollplanen. Den ska vara signerad och daterad.

Du ska också skicka in ett protokoll från skorstensfejarmästaren som visar att installationen är godkänd.

Slutbesked

Du måste få ett slutbesked för att du ska få börja använda det du byggt eller installerat. Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du börjar använda det du byggt eller installerat innan du fått slutbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.