Mur, plank, staket och spaljé

Du måste oftast söka bygglov om du vill bygga en mur eller ett plank.

Du behöver oftast söka bygglov för att sätta upp ett plank eller anordna en mur.

Då behöver du inte söka bygglov

Du behöver inte söka bygglov om du ska bygga:

Ett staket i trä, smide eller ett genomsiktligt material som är max 1,1 meter högt. Ett glest smidesstaket eller trådnätsstängsel får vara högre än 1,1 meter utan att du behöver söka bygglov.

Ett plank eller en mur vid uteplats. Om du har ett en- och tvåbostadshus får du bygga en skyddad uteplats med plank eller mur inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får vara max 1,8 meter högt.

Ett plank eller en mur utanför detaljplanerat område. Om du har ett en- eller tvåbostadshus som ligger utanför detaljplanerat område får du bygga ett plank eller en mur i direkt anslutning till bostadshuset.

En stödmur som är max 0,5 meter hög.

Bra att tänka på

Det du bygger får inte skymma sikten i gatukorsningar eller påverka säkerheten i trafiken på annat sätt.

Du får inte bygga någonting närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna kan du ansöka om bygglov även om ditt bygge inte är bygglovspliktigt, för att få ärendet prövat.

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Rita in muren/plankets placering på situationsplanen med redovisade mått och avstånd till tomtgräns. Ange även plushöjd för överkant murkrön. Redovisa eventuella markförändringar.
 • Elevationsritning
  Ritningen ska visa muren/planket sett från sidan. Måttsätt murens/plankets längd och höjd. Redovisa befintliga och nya marknivåer samt material och kulörer.
 • Principsektion
  Redovisa muren/plankets uppbyggnad och anslutning till marken.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Här kan du läsa mer om kontrollplaner. Länk till annan webbplats.

Exempel på avgift

Bygga mur eller plank, med tekniskt samråd: 11 928 kr.

Bygga mur eller plank, utan tekniskt samråd: 6 958 kr.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.