Granne eller sakägare i ett byggärende

Du som har fått ett vykort som uppmanar dig att yttra dig i ett ärende lämnar in dina synpunkter i en e-tjänst.

Då blir du informerad om en ansökan

I vissa fall blir du informerad om att en ansökan om en byggnadsåtgärd har kommit in till kommunen. Du uppmanas då att yttra dig om åtgärden.

Du informeras genom att kommunen skickar ett vykort till dig.

Kommunen informerar dig om du är berörd

Du blir informerad om du

  • är en granne vars fastighet angränsar till den fastighet där åtgärden ska göras. (Så kallad rågranne.)
  • blir berörd av åtgärden på annat sätt.

Kommunen informerar bara om vissa ansökningar

Du blir inte informerad om alla ansökningar, utan bara de som gäller

  • en åtgärd som strider mot detaljplanen i ett visst område
  • vissa byggnadsåtgärder utanför detaljplanelagt område, till exempel om någon vill bygga ett nytt hus.

Yttra dig om en ansökan

Du lämnar svar i ett byggärende i en e-tjänst. Där kan du också läsa ärendets handlingar.

Beslut om byggärende hos din granne

Om din granne har fått ett beslut om bygglov eller förhandsbesked skickar kommunen ut ett vykort som talar om detta.

Du kan ta del av beslutet i en e-tjänst. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.