Granne eller sakägare i ett byggärende

Se vad som gäller om du är berörd av ett byggärende.

Om du är berörd av ett byggärende kan du komma med synpunkter eller ta del av beslut.

Det gäller om du är granne och din fastighet angränsar till den fastighet där åtgärden ska göras (så kallad rågranne). Det gäller också dig som är sakägare på annat sätt.

I vissa byggärenden skickar kommunen ett meddelande till dig med posten. Det gäller

  • om åtgärden strider mot detaljplanen som gäller för området
  • vissa byggåtgärder utanför detaljplanelagt område. Till exempel om någon vill bygga ett nytt hus.

Du använder e-tjänster för att lämna in dina synpunkter och för att ta del av ett beslut.

E-tjänster för dig som är berörd av ett byggärende

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.