Mättjänster och husutsättning

Läs om vad husutsättning är, när det ska göras och hur det går till.

När du har fått startbesked för ditt bygge behöver byggnadens läge markeras på tomten för att du ska kunna börja bygga. Det görs genom en så kallad husutsättning.

En utsättning görs för att byggnaden ska hamna i rätt läget på tomten, i plan och höjd. I ditt beslut om bygglov framgår vilket läge byggnaden ska ha. Senare görs en kontroll av byggnadens läge för att säkerställa att det stämmer överens med beräkningarna.

Kommunen kan utföra husutsättningen. Du kan också anlita någon annan sakkunnig konsult.

Om kommunen utför husutsättningen får du en separat faktura för den, inte på samma faktura som för bygglovet.

Du får mer information om husutsättningen på det tekniska samrådet.

Grovutsättning

Grovutsättningen görs innan markarbeten för husets grund påbörjas. Hushörnens läge markeras på marken med träläkt. Markeringarna är till hjälp vid sprängning eller schaktning av marken och för placering av de träprofiler som beställaren sätter upp inför finutsättningen.

Finutsättning

Finutsättning sker efter schaktning. Husets fasadliv markeras ut på träprofiler med hjälp av spik och uppspända trådar.

Beställ utsättning

Om du vill att kommunen gör utsättningen beställer du den i en e-tjänst.

Exempel på avgifter

Utsättning av bostadshus (1 - 250 kvadratmeter) och garage, 4 hushörn och 4 garagehörn: 12 033 kr.

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvadratmeter) och garage, 8 hushörn och 4 garagehörn: 13 323 kr.

Husutsättningen faktureras separat, inte samtidigt som bygglovet.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.