E-tjänster för byggärenden

E-tjänster som gäller bygglov och anmälan. För dig som är sökande, granne, sakägare eller kontrollansvarig.

För dig som har ett byggärende

Lov eller gör en anmälan

Om du vill göra en byggåtgärd som kräver lov eller anmälan ska du använda den här e-tjänsten. Du kan använda tjänsten för bygglov, anmälan, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens.

Skicka meddelande till din handläggare

När du har ett pågående ärende kan du kontakta din handläggare med hjälp av den här e-tjänsten. Även du som är kontrollansvarig kan använda e-tjänsten.

Om du ska komplettera din ansökan med fler handlingar ska du istället använda e-tjänsten Skicka in en komplettering till ditt byggärende.

Se vad som händer i dina byggärenden

När du har skickat in ett byggärende kan du få information om ärendet i den här e-tjänsten. Du kan se vad statusen på ditt ärende och se vilka handlingar du har skickat in.

Anmäl kontrollansvarig

Du kan behöva anmäla en kontrollansvarig för din åtgärd. Din handläggare gör en första granskning av ditt ärende och avgör då om det behövs en kontrollansvarig eller inte. Om en kontrollansvarig behövs anmäler du den kontrollansvariga i den här e-tjänsten.

Skicka in en komplettering till ditt byggärende

Du använder tjänsten om du fått en uppmaning om att komplettera din ansökan med fler handlingar. Även du som är kontrollansvarig kan använda tjänsten.

Se beslut i ditt byggärende

När du har fått ett beslut i ditt ärende använder du den här e-tjänsten för att läsa beslutet. Även du som är kontrollansvarig kan använda e-tjänsten.

Beställ kartor och mätuppdrag

När du söker vissa bygglov behöver du en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan visar alla skarpa fastighetsgränser och planbestämmelser på din tomt, till exempel vilken mark som inte får bebyggas. Du beställer kartan i den här e-tjänsten

Begär ett startbesked

När du har fått ditt lov behöver du få ett startbesked innan du börjar bygga. Ibland behöver du komplettera med vissa handlingar. Det gör du i e-tjänsten för att begära startbesked.

Ansök om slutbesked

När arbetet är klart behöver du få ett slutbesked för att få börja använda det du byggt. Även du som är kontrollansvarig kan använda denna e-tjänst.

För dig som är granne eller sakägare

Se beslut i ett ärende

Om du är granne eller sakägare i ett byggärende för du ett meddelande när du kan ta del av beslutet. För att se beslutet använder du en e-tjänst

Gå till e-tjänsten för att se ett beslut i ett byggärende där du är granne eller sakägare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.