E-tjänster för byggärenden

E-tjänster du kan behöva när du söker lov eller gör en anmälan.

Ansök om lov eller anmäl en byggåtgärd

E-tjänst för dig som ska göra en ansökan om lov eller anmäla en byggåtgärd.

Följ ditt ärende

E-tjänst för dig som har gjort en ansökan. I Tjänsten ser du dina handlingar och kan följa ditt ärende.

Komplettera ditt ärende

E-tjänst för dig som har gjort en ansökan och fått ett föreläggande om komplettering.

Du som är kontrollansvarig kan också använda e-tjänsten.

Skicka meddelande till din handläggare

E-tjänst för att skicka frågor till din handläggare. I tjänsten kan du också se tidigare meddelanden ni har skickat till varandra.

Om du vill skicka in nya dokument ska du använda tjänsten Komplettera ditt ärende.

Du som är kontrollansvarig kan också använda denna e-tjänst.

Ta del av beslut i dina ärenden

E-tjänst för dig som har fått ett beslut i ditt ärende. När du har fått ett beslut ska du gå in och läsa vad som står i det.

Du som är kontrollansvarig kan också använda denna e-tjänst.

Begär startbesked

E-tjänst för dig som ska begära startbesked.

Beställ kartor och mätuppdrag

E-tjänst för dig som ska beställa en nybyggnadskarta eller husutsättning.

Ansök om att få slutbesked

E-tjänst för dig som ska ansöka om att få slutbesked.

Du som är kontrollansvarig kan också använda denna e-tjänst.

Lämna svar i byggärende som granne eller sakägare

I vissa fall blir du som är granne eller sakägare informerad om att en ansökan om en byggnadsåtgärd har kommit in till kommunen. Du uppmanas då att yttra dig om åtgärden.

Du informeras genom att kommunen skickar ett vykort till dig.

Ta del av beslut som granne eller sakägare

Om din granne har fått ett beslut om bygglov eller förhandsbesked skickar kommunen ut ett vykort som talar om detta. Du har då möjlighet att ta del av beslutet.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.