Olovligt bygge och sanktionsavgifter

Läs om så kallade svartbyggen. Se vad som händer om du bygger eller river utan lov, eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked.

Olovligt byggande är att göra något som kräver tillstånd enligt plan- och bygglagen utan att först söka tillstånd. Det kallas också svartbygge.

Det räknas som olovligt byggande när du

 • gör en åtgärd som kräver lov utan att söka lov.
 • gör en åtgärd som kräver anmälan utan att anmäla
 • påbörjar en åtgärd innan du har fått startbesked
 • börjar använda något du byggt innan du har fått slutbesked.

Du får betala en avgift, en så kallas byggsanktionsavgift. Du kan också behöva riva det du byggt. Det gäller även om du inte visste att du gjorde fel.

Då kan du behöva betala en sanktionsavgift

Åtgärd som kräver lov utan att söka lov. Till exempel

 • bygger ett hus
 • bygger ut ditt hus
 • förändra en byggnads yttre utseende väsentligt
 • Påbörjar någon annan typ av åtgärd

Påbörjar en åtgärd som kräver lov eller anmälan innan du har fått startbesked.

 • börjar bygga ett hus
 • börjar bygga till ditt hus
 • börjar riva en byggnad eller en del av en byggnad
 • installerar en eldstad
 • gör lovpliktiga markarbeten på din tomt
 • sätter upp en lovpliktig skylt eller ljusanordning

Börjar använda något du byggt eller förändrat innan du har fått slutbesked. Till exempel

 • flyttar in i ditt nybyggda hus
 • börjar använda ett garage
 • börjar använda en eldstad

Söka lov i efterhand

I vissa fall kan du söka lov i efterhand. Det gäller om det är sannolikt att lovet kommer att bli beviljat. När du ansöker i efterhand prövas din ansökan på samma sätt som alla andra ansökningar om lov.

När du ansöker om lov i efterhand får du betala både den vanliga avgiften för prövningen av lovet och byggsanktionsavgiften.

Du kan behöva riva det du byggt

Om du inte kan få bygglov i efterhand på grund av att det du byggt strider mot detaljplanen för ditt område måste du riva det du byggt. Det kallas för ett rättelseföreläggande.

Kommunen är tillsynsmyndighet

Kommunen är tillsynsmyndighet. Det innebär att det är kommunen som ska se till att bygglagstiftningen följs. Kommunen ska också ta ut byggsanktionsavgifter när lagstiftningen inte följs.

Kommunen kan få kännedom om ett svartbygge genom

 • en anmälan från en privatperson
 • en anmälan från en annan myndighet
 • att vi själva upptäcker något olovligt.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.