Marklov

Se när du behöver ansöka om marklov för att få ändra marknivån på din tomt.

Om du ska ändra marknivån på din tomt kan du behöva marklov.

Börja aldrig ditt markarbete innan du har fått marklov och startbesked.

Om din tomt ligger i ett område med detaljplan måste du ha marklov om du ska höja eller sänka marknivån mer än 0,5 meter när du ska

 • schakta
 • fylla upp

Om din tomt ligger på landsbygden, i ett område som inte har någon detaljplan, behöver du inte ansöka om marklov.

När du bygger nytt behöver du inte söka marklov. Markarbetena prövas i ditt bygglovsärende.

Ansök om marklov

Din ansökan om marklov ska innehålla

Du får gärna skicka fotografier och illustrationer då det underlättar handläggningen.

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett.
 • Markplaneringsritning i skala 1:500
 • Marksektion i skala 1:200
 • Förslag på kontrollplan.

Beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna.

Markplaneringsritning i skala 1:500

Här visar du

 • hur marken eller tomten är tänkt att planeras
 • utfyllnad eller schaktning av mark
 • befintliga och planerade markhöjder mot bland annat grannar
 • anslutning av utfart till gata med plushöjder
 • eventuella stödmurar och slänter.

Beställ ett kartutdrag

Marksektion i skala 1:200

Sektionen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgräns eller tomtgränser.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan måste enligt lag finnas i alla lovärenden i Sverige. En kontrollplan ska ta upp relevanta kontrollpunkter för det aktuella byggprojektet (vissa punkter måste dock alltid finnas med). Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in av byggherren (du som söker lovet) och ska godkännas av myndighetsnämnden innan ditt startbesked kan utfärdas. Förslaget ska inte vara signerat i detta skede, först när bygget är klart ska kontrollplanen signeras av byggherren och lämnas in till myndighetsnämnden.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Telefontider 5 juli - 15 augusti

Vecka 27 (5 - 11 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 28 (12 - 18 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 29 (19 - 25 juli): Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 30 (26 juli - 1 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 31 (2 - 8 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 32 (9 - 15 augusti): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30

Ordinarie telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.