Förhandsbesked

Läs om när du ska ansöka om förhandsbesked för att bygga nytt och när det kan vara bra att göra det.

Om du planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan du ansöka om ett förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

På så vis får du ett beslut innan du anlitar en arkitekt. Du har ett bindande besked innan du planerar bygget vidare.

Får du ett beslut om positivt förhandsbesked gäller beslutet i två år.

Kommunens översiktsplan används som vägledande i bedömning om förhandsbesked. Översiktsplanen beskriver hur marken i kommunen ska användas i framtiden.

Förhandsbesked utanför detaljplanelagt område

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område är det bra om du överväger att söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Fördelar med att söka förhandsbesked

  • Du får reda på om platsen kan och får bebyggas innan du lägger pengar på att ta fram ritningar och andra handlingar till din bygglovsansökan.
  • Köper du en obebyggd fastighet utan ett positivt förhandsbesked kan du riskera att köpa en fastighet som inte får bebyggas.
  • Om du planerar att sälja en obebyggd fastighet kan du ansöka om förhandsbesked innan försäljningen. På så vis vet eventuella köpare om fastigheten går att bebygga eller inte.
  • Om du vill stycka av en fastighet kan det vara lämpligt att först söka ett förhandsbesked. Det underlättar handläggningen hos Lantmäteriet som utför avstyckningen.

Förhandsbesked inom detaljplanerat område

Ibland är det bra med ett förhandsbesked även inom detaljplanelagda områden. Detaljplanen utgör i sig en typ av förhandsbesked.

I en gammal detaljplan kan du som vill göra en bygglovspliktig åtgärd behöva ha trygghet innan du planerar vidare, eftersom det då är lättare att göra undantag från detaljplanen.

Ansök om förhandsbesked

Din ansökan ska innehålla:

  • En ifylld och undertecknad ansökningsblankett
  • En karta där du markerat ut husets placering med ett kryss.

Om ritningar och handlingar samt hur du kan beställa dem.

Så går handläggningen av ett förhandsbesked till

Handläggningstiden av ett förhandsbesked är 10 veckor. När du ansöker om förhandsbesked undersöks bland annat:

  • Förutsättningar för vatten och avlopp, vägar och tillfarter.
  • Hur den nya bebyggelsen kommer att passa in med tanke på landskapsbild och närliggande bebyggelse.
  • Vilken typ av mark som tas i anspråk.
  • Närhet till fornlämningar, kulturmärkta områden och biotopskyddsområden.

Grannar och andra som berörs får också möjlighet att yttra sig om din ansökan.

När handläggningen är klar ges ett förslag till beslut till drift- och servicenämnden. Det är nämnden som beslutar om du får ett positivt eller negativt förhandsbesked.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Telefontider 5 juli - 15 augusti

Vecka 27 (5 - 11 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 28 (12 - 18 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 29 (19 - 25 juli): Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 30 (26 juli - 1 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 31 (2 - 8 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 32 (9 - 15 augusti): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30

Ordinarie telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.