Förhandsbesked

Läs om när du ska ansöka om förhandsbesked för att bygga nytt och när det kan vara bra att göra det.

Du ska ansöka om förhandsbesked om du ska bygga ett nytt hus på landsbygden. Du kan också söka om du är osäker på om du kommer få bygglov. Ibland kan det vara bra att ansöka även om det finns en detaljplan.

När du ska bygga på landsbygden

Du ska söka förhandsbesked när du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område. Om du vill stycka av mark till en ny fastighet kan det vara bra att först söka förhandsbesked eftersom det underlättar lantmäteriets handläggning.

Om du ska sälja en obebyggd fastighet kan du ansöka om förhandsbesked före försäljningen. Då vet den som köper fastigheten om man får bygga på den eller inte.

Om du är osäker på om du kommer få bygglov

Om det är osäkert om du kommer att få bygglov för den åtgärd du vill göra kan du söka ett förhandsbesked först.

Du behöver inte ta fram lika många handlingar för att söka förhandsbesked som du behöver när du ska ansöka om bygglov. Om du söker förhandsbesked först kan du alltså spara både tid och pengar.

När du ska bygga i område med detaljplan

I vissa fall kan det vara bra att ansöka om förhandsbesked även om det finns en detaljplan. Det gäller till exempel

  • om genomförandetiden för detaljplanen har gått ut
  • under genomförandetiden. Till exempel om detaljplanen är mycket schematisk.

Ansök om förhandsbesked

Din ansökan om förhandsbesked ska innehålla

  • ifylld och undertecknad ansökningsblankett
  • situationsplan där de tänkta byggnaderna är inritade.

Beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna.

Exempel på kostnad

Se exempel på kostnad för förhandsbesked

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Bygglovshandläggarnas telefontider: måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.