Rivningslov

Läs om när du behöver söka rivningslov för att få riva en byggnad och när du istället ska göra en anmälan.

Ska du riva eller flytta en byggnad eller en del av en byggnad, måste du söka rivningslov eller göra en anmälan.

Du får inte börja riva innan kommunen fattat beslut och du har fått ett startbesked. Det gäller både om du gör en anmälan eller ansöker om rivningslov. Om du börjar innan du har fått ditt startbesked måste du betala en sanktionsavgift.

I ett område med detaljplan kan du behöva rivningslov. Generellt kan man säga att man behöver rivningslov för att riva en byggnad om den behövde bygglov när den byggdes.

Om du ska flytta en byggnad behöver du rivningslov. Du behöver också bygglov för byggnadens nya placering.

Ska du riva något i ett område utan detaljplan ska du göra en anmälan. Du behöver inte göra en anmälan om du ska riva en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad för jord- eller skogsbruk.

Din ansökan eller anmälan om rivning ska innehålla

  • ifylld och undertecknad ansökan eller anmälan om rivning
  • situationsplan i skala 1:500 där det framgår vilken byggnad som ska rivas
  • inventering av material
  • förslag till kontrollplan (eller anmälan av kontrollansvarig, vid åtgärder över 50 kvadratmeter).

Beskrivningar av de olika ritningarna och handlingarna.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Telefontider 5 juli - 15 augusti

Vecka 27 (5 - 11 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 28 (12 - 18 juli): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 29 (19 - 25 juli): Måndag, onsdag och fredag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 30 (26 juli - 1 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 31 (2 - 8 augusti): Tisdag och torsdag klockan 13.00 - 14.30.

Vecka 32 (9 - 15 augusti): Måndag till torsdag klockan 13.00 - 14.30

Ordinarie telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.