Rivningslov

Se när du behöver ansöka om rivningslov för att få riva en byggnad och när du istället ska göra en anmälan.

Om rivningslov

Inom område med detaljplan behöver du oftast rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad.

Mer om rivningslov på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så söker du rivningslov

1. Säkerställ att byggnaden får rivas

Kontrollera att byggnaden inte omfattas av rivningsförbud.

Om rivningsförbud på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Ta fram handlingar

Det här är de handlingar du normal behöver skicka med när du söker rivningslov.

Tänk på att skicka med rätt handlingar direkt. Då går handläggningen av ditt ärende snabbare.

Situationsplan. En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. På situationsplanen ska du markera byggnaden som ska rivas.

Fotografi som visar byggnaden du vill riva.

Materialinventering. En materialinventering ska

  • redovisa uppskattad mängd eller omfattning för varje avfallsslag
  • identifiera farliga avfall.

Förslag till kontrollplan. Läs om kontrollplaner.

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Fackmannamässiga ritningar innebär att de är

  • utförda på vitt olinjerat papper, helst i A3-format.
  • i svartvitt – Inte färgade eller gråtonade.
  • skalenliga. (Skalan ska också framgå på ritningen.)
  • Måttsatta.
  • Märkta med information om vilken fastighet som avses och vilken åtgärd som avses.

3. Sök rivningslov i e-tjänst

Du ansöker om rivningslov i en e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha e‑legitimation.

4. Ditt ärende handläggs

När vi har fått in ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Kommunen ska ta ett beslut om din lovansökan inom tio veckor från att ärendet är komplett.

Handläggaren granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

När du har ett pågående ärende använder du e-tjänster för att följa ditt ärende, kontakta din handläggare och komplettera ditt ärende.

E-tjänster för byggärenden

5. Du får beslut och startbesked

När du har fått ditt beslut och startbesked får du påbörja din åtgärd.

Läs igenom beslutet noga. I det står det vad som gäller för ditt lov och startbesked.

Beslutet ska vinna laga kraft innan du börjar

Beslutet måste vinna laga kraft innan du får påbörja din åtgärd. Att det vinner laga kraft betyder att beslutet inte går att överklaga. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det givits. Om det överklagas tar det längre tid.

Ta del av ditt beslut

När du får ett beslut loggar du in i en e-tjänst för att läsa det.

4. Ansök om slutbesked

När arbetet är klart ska du ansöka om slutbesked. För att få slutbesked behöver du lämna in vissa handlingar.

I ditt beslut om lov står det vilka handlingar du behöver lämna in.

Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst

Exempel på avgift

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.