Rivningslov

Se när du behöver ansöka om rivningslov för att få riva en byggnad och när du istället för en ansökan ska göra en anmälan.

Du måste söka rivningslov eller göra en anmälan om du ska

  • riva en byggnad
  • riva en del av en byggnad
  • flytta en byggnad.

Du får inte börja riva innan kommunen fattat beslut och du har fått ett startbesked. Det gäller både om du gör en anmälan eller ansöker om rivningslov. Om du börjar innan du har fått ditt startbesked måste du betala en sanktionsavgift.

I ett område med detaljplan kan du behöva rivningslov. Generellt kan man säga att man behöver rivningslov för att riva en byggnad om den behövde bygglov när den byggdes.

Om du ska flytta en byggnad behöver du rivningslov. Du behöver också bygglov för byggnadens nya placering.

Ska du riva något i ett område utan detaljplan ska du göra en anmälan. Du behöver inte göra en anmälan om du ska riva en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad för jord- eller skogsbruk.

Du måste få ett startbesked för att få börja riva.

Det gäller både om du söker rivningslov eller gör en anmälan.

Om du börjar innan du fått startbeskedet får du betala en byggsanktionsavgift.

Det händer om du gör åtgärder utan startbesked.

Ansök om rivningslov eller gör en anmälan

Du ansöker eller anmäler med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten. Du ska också skicka med vissa handlingar.

Handlingar du ska skicka med i din ansökan eller anmälan

Blankett för anmälan eller ansökan

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500. Det ska framgå vilken byggnad som ska rivas.

Inventering av material

Förslag till kontrollplan - Om du ska riva mindre än 50 kvadratmeter

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av rivningen som ska göras.

Exempel på kontrollplan för rivning. Excel, 12.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om kontrollplaner.

Anmälan om kontrollansvarig - Om du ska riva mer än 50 kvadratmeter

Du gör anmälan om kontrollansvarig på ansökningsblanketten.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den du anlitar måste vara certifierad.

Mer om den kontrollansvariges roll.

Exempel på avgifter

Anmälan om rivning

Anmälan om rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd: 8 902 kr.

Anmälan om rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd: 3 280 kr.

Rivningslov

Rivningslov, med tekniskt samråd: 10 776 kr.

Rivningslov, utan tekniskt samråd: 7 028 kr.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.