Se hur du söker bygglov eller anmäler din åtgärd

Läs om vanliga bygg- och förändringsåtgärder. Se vilka regler som gäller för dem och vilka ritningar och handlingar du ska skicka med din ansökan eller anmälan.

Visste du att det kan krävas bygglov för att måla om sitt hus?

Vi ser just nu en trend att allt fler väljer att måla om sitt hus till en svart eller till en mörk kulör.

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för ommålning under förutsättning att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Vill du byta färg på ditt hus så kan det krävas bygglov men det är en bedömning som bygglovsenheten gör från fall till fall. Därför råder vi dig att alltid ta kontakt med Bygglovsenheten för bedömning innan ommålning görs.