Se hur du söker bygglov eller anmäler din åtgärd

Läs om vanliga bygg- och förändringsåtgärder. Se vilka regler som gäller för dem och vilka ritningar och handlingar du ska skicka med din ansökan eller anmälan.