Bygga takkupa

Om du ska bygga takkupa ska du söka bygglov eller göra en anmälan.

Då ska du söka bygglov

Du måste söka bygglov om takkuporna räknas som tillbyggnad. Det gör de om

 • du vill ha fler än två takkupor på ditt hus
 • takkuporna är större än högst halva takfallets längd
 • de innebär ett ingrepp i husets bärande konstruktion.

Ansök om bygglov för tillbyggnad.

Då ska du göra en anmälan

Att bygga takkupor kan räknas som en så kallad attefallsåtgärd. För attefallsåtgärder behöver du inte söka bygglov, men du måste göra en anmälan.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus utan takkupor får bygga högst två takkupor utan bygglov.

För att dina takkupor ska räknas som attefallsåtgärder gäller också att

 • takkuporna får ta upp högst halva takfallets längd
 • takkuporna får inte innebära ett ingrepp i husets bärande konstruktion.

Förberedelser inför din anmälan

Anmäl i god tid

Gör din anmälan i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du anmäler i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja.

Förbered din anmälan

Förbered din anmälan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • vad som får byggas i ett område
 • hur stora byggnader får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

Figur som visar stegen i processen för anmälan av byggåtgärd: anmälan, startbesked och slutbesked

Du anmäler din byggåtgärd i en e-tjänst. Du ska också skicka med vissa handlingar i din anmälan.

Anmäl en byggåtgärd i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också anmäla med en blankett du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Handlingar du ska skicka med i din anmälan

Anmälningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Fasadritning

I skala 1:100. Alla fasader ska redovisas.

Sektionsritning

I skala 1:100. Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden genom takkupan.

Konstruktionsritning

som visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Andra handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

När kommunen har fått din anmälan händer följande:

 • Din anmälan registreras och du får ett mottagningsbevis.
 • Ärenden delas ut till handläggarna två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
 • Handläggaren gör en första granskning av ditt ärende. Om något saknas blir du kontaktad.

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta ska du få ett beslut inom 4 veckor.

Startbesked

När du får ditt beslut om startbesked får du börja med din åtgärd. Om du börjar innan du fått startbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Du kan också behöva återställa det du har byggt eller installerat.

Du kan behöva komplettera ditt ärende för att få startbesked. Du skickar in kompletteringarna i en e-tjänst.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När arbetet är färdigt

När byggnationen eller installationen är klar ska du skicka in kontrollplanen. Den ska vara signerad och daterad.

Slutbesked

Du måste få ett slutbesked för att du ska få börja använda det du byggt eller installerat. Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du börjar använda det du byggt eller installerat innan du fått slutbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.