Bygga inglasat uterum eller skärmtak

Du behöver oftast söka bygglov om du ska bygga ett inglasat uterum eller ett större skärmtak.

Om du ska bygga ett inglasat uterum eller skärmtak ska du söka bygglov för tillbyggnad.

Så söker du bygglov för tillbyggnad.

Om du har ett en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område och vill bygga ett skärmtak på högst 15 kvadratmeter behöver varken söka bygglov eller göra en anmälan.

Om skärmtak på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Begränsad bemanning i sommar

I sommar har Bygglovsenheten begränsad bemanning, vilket gör att telefontiden inte är bemannad varje dag. Det kan även ta något längre tid innan du får besked i ditt ärende eller svar på din fråga.

Tack för din förståelse!

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.